رهبر انقلاب بر پیکر آیت الله هاشمی‌شاهرودی نماز اقامه کردند