صندوق  بازنشستگی صدا وسیما

شماره تماس  26215518 تا 23   تلفن ها

روابط عمومی داخلی 510

فکس : 26215433

آدرس صندوق بازنشستگی:  تهران - خیابان ولیعصر (عج) - روبروی مسجد بلال - کوچه مهناز -  پلاک 23

صندوق  پستی 1131-19615

 


انتقادات و پیشنهادات