امروز
 پنجشنبه , 28/دي/1396
 Thursday , 18/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

مدیران مستقل چاپ فرستادن به ایمیل
يكشنبه ، 27 بهمن 1387 ، 13:09

نام : جواد

نام خانوادگی:توکلی بینا

مدیر  امور حقوقی

----------------------------------------------------------------------------------------

نام : آزاد

نام خانوادگی: مجیدی

مدیر  هماهنگی امور مجامع و شرکتها

 

----------------------------------------------------------------------------------------