امروز
 يكشنبه , 01/بهمن/1396
 Sunday , 21/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

تحویل 439 واحد از برج های مسکونی جام جم همت (پروژه 39) به همکاران سازمان چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه ، 13 آبان 1388 ، 15:52

 با اتمام  پروژه جام جم همت (39) در سردار جنگل جنوبي تعداد 207 نفر از اعضاي پروژه يادگار امام (ره ) تعاوني مسكن سازمان كه سالها پيش در اين پروژه ثبت نام نموده بودند و از اين بابت متضرر شده بودند ، با دستور جناب آقاي مهندس ضرغامي رياست محترم سازمان و
جناب آقاي تقدس نژاد رياست محترم هيات امناي صندوق بازنشستگي واحد هايي از برج هاي مسكوني جام جم همت صندوق بازنشستگي با شرايط مناسب به آنان تحويل داده شد.
شايان ذكر است براي رفع مشكل مسكن كاركنان محترم سازمان و بويژه بازنشستگان شريف سازمان نيز تعداد 206 واحد به همكاران رسمي و بازنشسته سازمان و تعداد 26 واحد به سايرافراد  جمعاً تعداد 439 واحد مسكوني از برج هاي مسكوني مذكور به همكاران سازمان تحويل گرديد

مجتمع مسکونی تجاری جام جم همت