امروز
 يكشنبه , 01/بهمن/1396
 Sunday , 21/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

اخذ جواز پروژه جام جم الهيه چاپ فرستادن به ایمیل
يكشنبه ، 17 آبان 1388 ، 11:12

 با پي گيري هاي ويژه و جلسات متعدد صندوق بازنشستگي سازمان با شهرداري تهران
و شهرداري منطقه يك تهران ، جواز پروژه جام جم الهيه كه از سال 79 تشكيل پرونده شده و بدلائل متعددي حدود يك دهه معطل مانده بود در تاريخ 27/7/88 صادرگرديد:

بر اساس جواز اخذ شده عمليات ساختماني اين پروژه در مدت 48 ماه از تاريخ صدور جواز
به اتمام رسانده مي شود.

اين پروژه در 28 طبقه به متراژ 18757 متر مربع مسكوني مفيد و 1489 متر مربع تجاري مفيد جمعاً 32154 متر مربع بناي كل پروژه احداث مي گردد.

پروژه جام جم الهيه صندوق بازنشستگي صدا و سيما در زميني به مساحت 3635 متر مربع در تقاطع مدرس و آفريقا – نبش خيابان بيدار – پلاك 216 واقع گرديده است

 

 پروژه جام جم الهیه