امروز
 يكشنبه , 01/بهمن/1396
 Sunday , 21/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

شناخت وضعيت موجود و مطلوب مسكن كاركنان رسمي سازمان صدا وسيما توسط صندوق بازنشستگي چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه ، 20 آبان 1388 ، 14:07

      يكي از نيازهاي اصلي و اوليه زندگي  افراد«تامين مسكن » مي باشد و كارمندان نسبت به ديگر اقشار مختلف جامعه در تامين اين نياز اساسي با مشكلات بيشتري روبرو مي باشند .
   صندوق بازنشستگي سازمان با تجربه موفقيت آميز احداث پروژه هاي مختلف و  اخيراً افتتاح و تحويل پروژه 712 واحدي برج هاي مسكوني و تجاري جام جم همت به خريداران ، قصد دارد تا با ياري خداوند متعال و حمايتهاي رياست  محترم سازمان و معاونت محترم اداري و مالي به تجربه اي ديگر دراحداث و تحويل  واحدهاي مسكوني متعدد براي همكاران محترم  و رفع اين نياز مهم ، اقدام نمايد.
    براي برنامه ريزي وكسب موفقيت در اين هدف ارزشمند ، نيازمندداشتن آگاهي و جمع آوري اطلاعات مسكن فعلي ونوع خواسته  كاركنان محترم و تجزيه وتحليل آن به منظور برآورد طرح ، نيارها و امكانات مورد نياز مي باشد.   به اين منظور طرح پيمايشي با عنوان « شناخت وضعيت موجود و مطلوب مسكن كاركنان رسمي سازمان صدا وسيما »  پس از طي مراحل كارشناسي اوليه و  تدوين پرسشنامه نهايي، طي قراردادي يك ماهه از (5/8/88 لغايت 5/9/88) با مركز تحقيقات صدا وسيما، سفارش  اجرا داده شده است . لذا با عنايت به اهميت موضوع از همه كاركنان رسمي سازمان ، تقاضاي جدي دارد كه ضمن همكاري خوب با عوامل طرح، در صحت اطلاعات ارائه شده دقت لازم را معمول نمايند.

شناخت وضعيت موجود و مطلوب مسكن كاركنان رسمي سازمان صدا وسيما توسط صندوق بازنشستگي