امروز
 پنجشنبه , 28/دي/1396
 Thursday , 18/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

بازنشستگی دنیای تازه ای پیش روی بازنشستگان چاپ فرستادن به ایمیل
يكشنبه ، 9 خرداد 1389 ، 14:39
پژوهشگران اروپایی این بار از دریچه دیگری به دنیای بازنشستگی نگریسته و براین باورند که بازنشستگی درب ها را به سوی دنیای جدیدی بر روی بازنشستگان می گشاید.

پایگاه اینترنتی " دیلی پرس " نتایج یافته های گروهی از پژوهشگران نیوزیلندی را درباره بازنشستگی و بازنشستگان منتشر کرده که در آن آمده است برخلاف دیدگاه بیشتر مردم ، بازنشستگی و سالمندی به معنای گرفتن بلیط برای ورود به مرحله ای از زندگی که تنها دریکنواختی و بیهوده گذراندن وقت خلاصه می شود ، نیست.

به باور محققان مزبور بازنشستگی موقعیت های مطلوبی برای اجابت بسیاری از خواسته ها و به حقیقت پیوستن برخی از آرزوهایی که شاید در دوران فعالیت افراد ؛ به دلایل گوناگون امکان تحقق یافتن آنها میسر نبوده است ، فراهم می سازد.

متاسفانه بسیاری از بازنشستگان از شرایط مناسبی برای دسترسی به خواسته ها و تمنیات رویا گونه خود بهره مند نیستند برای مثال سفر کردن به نقاط دیدنی در هر نقطه ای از دنیا شاید خواسته بسیاری از بازنشستگان باشد اما بودجه و درآمد محدود ، اجازه تحقق یافتن به این خواسته ها را به اکثر بازنشستگان نمی دهد.


 

اما مهم دست و پنجه نرم کردن با این محدودیت ها و رسیدن به خواسته ها است و نباید فراموش شود که هدف هرچه سخت تر دور دست تر باشد بهرحال دست یافتنی است و در آمد محدود نمی تواند مانع از رسیدن بازنشستگان به هدف شود.

جیمز و تلما مک اسکیمینگ زوج بازنشسته نیوزیلندی اوایل بازنشستگی خود از اینکه قادر نبوده به همه نقاطی که رفتن به آن نقاط برای آنان رویا بوده است ، سفر کنند ، شکوه داشتند.

زوج نیوزیلندی به مرور دریافته که با برنامه ریزی و رهنمودهای دیگران می توانند با درآمد محدود به آنچه که مایه امیدواری و نشاط آنها در دوران بازنشستگی و سالمندی می شود ، دست یابند ؛ هرچند به این نیز واقفند که درآمد محدود دوران بازنشستگی تنها نیازهای اولیه زندگی را رفع می کند.

زندگی را در هیچ مرحله نباید سخت گرفت و چه بسا افرادی هستند که هنوز این مهم را درک نکرده که در طول زندگی و دوران فعالیت سخت گیری ها و نگرانی های بی موردشان نه تنها هیچ گره ای از معضلات نگشوده بلکه بر بار مشکلات افزوده است.

آقا و خانم مک اسکیمینگ به تجربه دریافته که در دوران فعالیت و مراحل گذشته زندگی نگرانی های آنها درباره آینده بی مورد بوده و حال که به دوران سالمندی و پیری رسیده می خواهند بدون دغدغه و فارغ از فکر و خیال های توهم زا ، دوران بازنشستگی و سالمندی را دنیای جدیدی که پیش چشم آنها گشوده شده است تلقی کنند و آن را تا انجا که می توانند با شکوه تر سازند.

زوج نیوزیلندی به این باور رسیده که اندوه و غضه آینده خوردن آنها در گذشته و دوران فعالیت ، هیچ ربطی به آینده آنها نداشته و به عبارت دیگر غم و اندوه برای آینده ، مهمل و بیهوده بوده و تنها بهره مند شدن از یک زندگی لذتبخش را در آن دوران از آنها بازستانده است.

زوج اسکمیمینگ می گویند : " باید از تجارب گذشته به نحو احسن درس آموخت ؛ افکار مالیخولیایی که مانع از لذت بردن از زندگی در گذشته شده است ، دیگر نباید بگذاریم به سراغممان بیایند و همواره به خود تلقین می کنیم که زندگی امروز است و گذشته و آینده هیچ ربطی به زندگی امروز ما ندارد ."

زوج مزبور با تمام قوا می کوشند که زندگی را آسان بگیرند و می گویند : " مساله درآمد محدود نباید باعث غم و اندوه حتی یکنواختی و بیهوده گذراندن اوقات شود ، هنر در این است که با امکانات موجود و محدود بتوانیم به بهترین صورت از امروز خود لذت ببریم ، نگرانی های گذشته هیج مانعی از سر راه ما برنداشت ؛ حال چرا باید بازهم اندوهگین آنچه که نداریم ، و نگران آینده باشیم ."
خانم باتی از اهالی کانادا بازنشسته دیگری است که معتقد است گذشته خود را با نگرانی های بی مورد تباه کرده و امروز در دوران بازنشستگی و سالمندی می خواهد گذشته را با لذت بردن از زندگی و امکانات موجود ، گذشته های اندوه وار خود را جبران کند.
وی می گوید : اوایل بازنشستگی با خود می گفتم حال که از وقت کافی برای سفر کردن به نقاطی که سال ها آرزوی آن را داشتم بهره مند شده ، پول کافی ندارم اما با مرور گذشته ها به این نتیجه رسیدم که اگر بخواهیم به محدودیت ها و کاستی ها بیاندیشیم هیچگاه فرصتی دست نخواهد داد تا خواسته های مشروع و زندگی بخش خود را برآورده سازیم .

دغدغه و نگرانی از وضعیت مالی خود و درآمد کم دوران بازنشستگی راه گشا نیست ؛ چنانچه به تجربه نیز دریافتم که این دغدغه ها در دوران فعالیت هم آسیب زیادی بر زندگی ام وارد کرده حال چرا باید اجازه دهم دوباره با این دغدغه ها درگیر شوم .

اندیشه و خرد است که می تواند موانع را از سر راه ما برداشته و رهنمود ما برای رسیدن به یک زندگی لذتبخش شود.

خانم باتی عزم خود را برای رفع موانع و رسیدن به خواسته های مشروعش در دوران بازنشستگی ، جزم کرده است ومی گوید : اواخر دهه نود میلادی بازنشسته شدم ، با خود گفتم که چگونه می توانم سفر به فرانسه ، ایتالیا و یونان را که سال ها آرزو می کردم ، امکان پذیر سازم .

به خود آمده و گذشته ام را مرور کردم ؛ دیدم فکر و خیال های بیهوده و بی اساس هیچگاه به حل مسائل منجر نشده ، بنابراین تمام فکرم را با آسودگی خیال به این مساله معطوف کردم که با در آمد محدود چطور می توانم خواسته های خود را تحقق بخشم ؛ نگرانی به خود راه ندادم زیرا به تجربه دریافته ام که نگرانی دشمن اصلی و عامل کوتاه شدن عمر

ماست.

خانم باتی اکنون سخت بر این باور است که زندگی کردن و لذت بردن از زندگی در هر شرایطی سهل و راحت است ، به این شرط که خود و امکانات خود را بشناسیم و تجارب گذشته را رهنمود امروز خود قرار دهیم.

خانم باتی می گوید : " باورکردنش سخت است که با درآمد محدود بازنشستگی سفر به فرانسه ، ایتالیا و یونان که سال ها آرزویش را داشتم ، صورت گرفت و اکنون نیز با فراغ بال در موطن اصلی خود در ونکوور کانادا زندگی می کنم و از زندگی خود لذت می برم ، فکر کردن به نبودها و نداشتن ها کاری از پیش نمی برد و تنها با تمرکز بر روی داشته ها و استفاده از امکانات موجود است که می توانیم زندگی را بیش از آنچه که هست لذتبخش تر و معنا دار تر سازیم ."

پژوهشگران بار دیگر بر این نکته تاکید ورزیده که بازنشستگی گشوده شدن درها بر روی دنیای جدید است ، به این شرط که از گذشته درس آموخته باشیم و نگرانی به خود را ندهیم و به نبودها و کاستی ها نیاندیشیم و از امکانات موجود برای بهره مندی از یک زندگی لذتبخش به بهترین صورت استفاده کنیم.

 منبع :

http://bazneshaste.com