امروز
 سه شنبه , 26/دي/1396
 Tuesday , 16/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی سه شنبه 22/4/89 برگزار شد چاپ فرستادن به ایمیل
يكشنبه ، 3 مرداد 1389 ، 15:03
دراجرای ماده 100 قانون تجارت ، جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی با حضور آقای عباس پورنصاری رییس مجمع ، بازرس قانونی ، حسابدار رسمی و مدیران عامل شرکت ها برگزار شد.

در این جلسات پس از تشریفات قانونی و اداری ، ابتدا مدیران عامل هر شرکت چکیده ای از فعالیت های انجام شده در سال 1388 را ارایه و پس از آن گزارش حسابدار رسمی قرائت و نکاتی نیز توسط بازرس قانونی شرکت ها ارایه و در نهایت اعضاء هر مجمع صورت های مالی منتهی به 29/12/1388 را تصویب کردند .

 در این جلسات مقرر شد تمامی شرکت ها حداکثر تا 27/4/89 نسبت به ارایه اظهار نامه مالیاتی و تحویل آن اقدام کنند.

 یاد آور می شود چهار شرکت تابعه صندوق بازنشستگی عبارتند از:

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عمران پارس جام جم

شرکت بازرگانی جام جم پیشرو

کانون آگهی و تبلیغاتی جام جم صبا

آژانس هواپیمایی و خدمات مسافرتی سیما پرواز جام جم