امروز
 يكشنبه , 01/بهمن/1396
 Sunday , 21/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

شناخت سالمندی و سالمندان چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه ، 13 مرداد 1389 ، 10:47

درباره پیری و سالمندی و ویژگی ها و مشخصات آن ؛ هم از نظر جسمی و هم از بعد روانی مقاله ها و کتاب های زیادی به رشته تحریر در آمده و هر کس به اندازه دانش و تجربیات خود در این زمینه قلم فرسایی کرده است .

بخاطرتاسیس مراکز آکادمیکی مطالعات و پژوهش های سالمندی و ایجاد رشته های تخصصی طب سالمندی ، امروز تشخیص مطالبی که درباره سالمندان بر مبنای علمی نوشته شده با آنچه که مبتنی بر پندارها و شنیده های شخصی افراد در قالب کتاب و مقاله عرضه شده اند ، نسبت به گذشته کار چندان دشواری نیست .

دیدگاه بیشتر ژرونتولیست ها یا متخصصان طب سالمندی درباره پیری و دوران سالمندی آن است که کهولت و سالمندی بطور کلی امری نسبی است و ممکن است فردی در سنین 40، 50 سالگی احساس ناتوانی ، سستی ، ضعف و بی اشتهایی که از مشخصات اصلی دوران کهولت و پیری است ، به وی دست دهد اما فردی در سن بالای 80 سالگی هنوز چست و چالاک و سالم و تندرست باشد .

 

متن کامل مقاله