امروز
 يكشنبه , 01/بهمن/1396
 Sunday , 21/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

علل کاهش میزان مشارکت سالمندان در نیروی انسانی چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه ، 13 مرداد 1389 ، 10:48

آمار های رسمی بین المللی حاکی از آن است که میزان مشارکت نیروی کار سالمندان در جهان ظرف 50 سال گذشته 40 درصد کاهش یافته است .

براساس آمارهای سازمان ملل در سال 1950 میلادی از هر 3 نفر سالمند ( 60 ساله و بالاتر از 60 سال ) یک نفر در نیروی کار یا نیروی انسانی مشارکت داشت یا به عبارت دیگر شاغل بوده اما در سال  2 هزار میلادی از هر 5 سالمند یک نفر شاغل بوده هرچند که روشن است این وضعیت در مورد مردان سالمند و زنان سالمند متفاوت بوده و میزان مشارکت مردان در نیروی کار از 55 درصد در سال 1950 به 30 درصد در سال 2 هزار میلادی کاهش یافته در صورتی میزان مشارکت زنان سالمند از 14 درصد در سال 50 به 10 درصد در سال 2000 میلادی کاهش یافته است.

براساس این آمار میزان مشارکت مردان سالمند در نیروی کار با سرعت بیشتری در مقایسه با زنان سالمند کاهش یافته و این در حالیست که میزان مشارکت زنان در نیروی کار ظرف 5 دهه گذشته ؛ به ویژه در کشورهای توسعه یافته ، پی در پی افزایش داشته است.

 

متن کامل مقاله