امروز
 يكشنبه , 01/بهمن/1396
 Sunday , 21/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

نسل امروزعمر بیشتربا توان کمتر چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه ، 13 مرداد 1389 ، 10:50

با وجودی که میانگین امید به زندگی در سراسر جهان بطور نسبی افزایش یافته است ، گروهی از پژوهشگران علوم زیست شناسی و پزشکی براین باورند که نیرو و توان نسل سالمندان کنونی به مراتب سریع تر از نسل های گذشته رو به تحلیل می رود و بطور کلی ناتوانی های جسمی دوران کهولت در این دوران و در مقایسه با قبل زودتر گریبانگیر سالمندان می شود.

پایگاه " ان اف مد " به نقل از نتایج مطالعات و پژوهش های دانش پژوهان علوم پزشکی در دانشگاه کمبریج انگلیس و انجمن انگلیسی پژوهش های پزشکی ( نور فولک مد ریسرچ سوسیتی " گزارش داده است که پژوهشگران یادشده می گویند : کاهش قدرت تحرک و جنب و جوش در سالمندان امروزی در حدود 60 سالگی آغاز می شود ، در صورتی که سالمندان نسل های قبل در سنین بالاتر دچار ناتوانی برای حرکت کردن می شدند.

 

متن کامل مقاله