امروز
 پنجشنبه , 28/دي/1396
 Thursday , 18/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

بازدید مدیران صندوق بازنشستگی از مسکن مهر هشتگرد چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه ، 13 مرداد 1389 ، 10:59

رئیس صندوق بازنشستگی به همراه تعدادی از مدیران صندوق و شرکت ساختمانی عمران پارس جام جم از مجموعه مسکن مهر هشتگرد بازدید بعمل آوردند.

عباس پورنصاری رئیس صندوق بازنشستگی در بازدید از مسکن مهر هشتگرد با تعدادی از مدیران این مجموعه دیدار و گفتگو نمود و در جریان نحوه ساخت و ساز این مجموعه از مسکن مهر قرار گرفت.

پورنصاری با مثبت ارزیابی کردن این بازدید برای آگاهی مدیران شرکت ساختمانی صندوق با نحوه کارکرد مسکن مهر ، اظهار امیدواری نمود از این تجربه در پیشبرد اهداف شرکت ساختمانی عمران پارس جام جم استفاده نمایند.