امروز
 شنبه , 30/دي/1396
 Saturday , 20/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

مدیریت به سبک هارولد جنین چاپ فرستادن به ایمیل
يكشنبه ، 17 بهمن 1389 ، 11:31

 

معرفی

جنین در سال  1959 به هیات مدیره آی تی تی پیوست و تصمیم گرفت آن شرکت را به بزرگ ترین شرکت مختلط جهان تبدیل کند. به نوشته بیزنس ویک، او در این مسیر به صورت یک مختلط ساز افسانه ای در آمد.

بیان اجمالی

یک روش مدیریتی دقیق و سختگیرانه – جنین نمونه واقعی یک انسان سخت کوش بود. روش او روشی نابخشودنی و بی گذشت و به اندازه ای دقیق و سخت گیرانه بود که دست کمی از بی رحمی نداشت. نظریه مدیریتی او بر سخت کوشی و دانستن هر گونه عدد و رقم ممکن متکی بود. برای جنین همه چیز در جزئیات خلاصه می شد. او که زمانی حسابدار بود ، تا آخر عمر خود یک حسابدار باقی ماند.

کارآمد کردن شرکت های مختلط – شرکت مختلط اختراع جنین نبود. ولی او اعتقاد راسخ داشت که این شرکت قابل کارآمد شدن است. او بر این باور بود که آی تی تی به شرط دانستن اعداد و ارقام مربوطه ، قادر است تا هر کسب و کار در هر صنعتی را مدیریت کند.

دوران شغلی او در آی تی تی ، صحنه تاریخی با شکوهی از تملک ها و متنوع سازی هاست. آی تی تی با رهبری جنین همانند میلیاردری که به خرید جواهرات بدلی دست می زند، شرکت های مختلفی بدون هر گونه همگونی را خریداری نمود. هر یک از این تملک ها تملک دیگر را تامین مالی می کرد. آی تی تی 350 شرکت ، از جمله آویس رنت اِ کار ، هتل های شرایتون ، کنتینانتال بیکینگ، لویت اند سانز، را خریداری کرد. تا سال 1970 ، آی تی تی متشکل از 400 شرکت متفاوت بود که در 70 کشور فعالیت می کردند.

با چنین تعداد عظیمی شرکت های مختلف فعال در حوزه های کاملاً متفاوت ، آی تی تی به گونه نومیدانه ای متنوع و گونه گون بود. به چشم امروزی ها آن شرکت یک بختک مدیریتی بود. با وجود این ، جنین با توجه دیوانه وار به جزئیات این بختک را کارآمد نمود.

مدیریت کردن ارقام- جنین بر اداره کردن اعداد و ارقام تمرکز می کرد ، به نحوی که کارکنان معمولاً نادیده انگاشته می شدند. او می نویسد: « نفس این واقعیت که شما هفته به هفته و ماه به ماه ، به همراه رشد این اعداد و ارقام حرکت می کنید، موجب می شود تا حافظه تان چنان با این ارقام دوست شود و چنان به آنها خو بگیرید که سیمای زنده ای از رویدادهای درون شرکت در ذهنتان مجسم گردد.»

فرهنگ مدیریت-  جنین فرهنگ جالب توجهی به آی تی تی تزریق نمود.موفقیت او به معنای این بود که کارکنان آن شرکت با اعتقاد راسخِ پیروانی واقعی از روش های او پیروی می کردند.

در خلال سال های 1959 و 1977 ، فروش آی تی تی از 765 میلیون دلار به حدود 28 میلیارد دلار افزایش یافت. درآمدهای آن از 29 میلیون دلار به 562 میلیون دلار رسید و سود هر سهم آن از یک دلار به 20/4 دلار بالغ گردید.

بر طبق بخشی از روش کاری جنین ، هر ماه بیش از 50 نفر از مدیران اجرایی به بروکسل پرواز می کردند تا یک دوره چهار روزه صرف بررسی دقیق اعداد و ارقام نمایند. مطابق محاسبات انجام شده بیش از 200 روز سال به نشست های مدیریتی که در سرتاسر جهان برگزار        می شد، تخصیص داده شده بود.

موفیقت مبتنی بر واقعیات – نکته این بود که همه داده های موجود را به نحوی گردآوری و متراکم نمایند که تصمیمهای مورد نیاز ، خود به خود بدیهی و آشکار شوند. چنانچه شما همه چیز را بدانید ، کارهای لازم را هم دقیقاً خواهید دانست . داده ها خون زندگی شرکتی در حال گسترش به نام آی تی تی بودند.

به اعتقاد جنین: « بالاترین هنر مدیریت حرفه ای ، در گروی توانایی دقیق و واقعی شما به بو کشیدن یک داده حقیقی از سایر داده هاست. جسارت و بی باکی، کنجکاوی ذهنی و در صورت لزوم پررویی مدیران باید به حدی باشد که بتواند به واسطه آن اطمینان حاصل کندند که داده های در اختیارشان به واقع یک داده قطعی و غیرقابل تغییر است.»

 

 

دریافت مقاله