امروز
 پنجشنبه , 28/دي/1396
 Thursday , 18/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

مصاحبه با آقاي مهندس نيک نهاد چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه ، 27 بهمن 1389 ، 10:32

قائم مقام مجري پروژه

1. عمليات اجرايي پروژه پس از تعطيلي 3 ساله و پيشرفت فيزيکي حدوداً 40 درصدي چگونه باردیگر آغاز شد؟

با تصميم رياست محترم صندوق، عدم خلاف و شروع به کار مجدد پروژه از شهرداري اخذ شد و با تعريف و تشکيل ارکان پروژه، متشکل از معاونت ساختماني، مجري، مالي و پشتيباني و دستگاه نظارت و عقد قرارداد با پيمانکاران جزء ، عمليات اجرايي آغازشد .

2. نحوه برنامه ريزي جبراني و کنترل پروژه براي افتتاح در تاريخ مقرر چگونه بوده است؟

پس از مطالعات اوليه و برآورد احجام باقيمانده برنامه زمان بندي فشرده بر مبناي افتتاح تا 22 بهمن 87 از سوي کنترل پروژه تنظيم و روز شمار تعیین گرديد.

 

 

 

3. تغييرات طرح، نقشه، کاربري و اجراي پروژه را در مقايسه با طراح يهاي اوليه قبل از تعطيلي و نتايج حاصل از آن بيان کنيد.

با توجه به تأکيد رياست محترم صندوق مبني بر ساخت پروژه با بهترين کيفيت به نحوي که آن را به صورت الگويي در ساخت و سازهاي شهري قابل ارائه و شاخص کند، نسبت به تغيير مشخصات و ارتقاي کيفي متريال نما، لابي و ساير مشاعات و انتقال کاربريهاي درمانگاه، مهدکودک، فرهنگي و... به املاک مجاور پروژه و تبديل به فضاي تجاري، ورزشي و تفريحي اقدام شد.

4. اين پروژه را در مقايسه با ساير پروژه هاي همتراز چگونه ارزيابي ميکنيد؟

استفاده از فناوريهاي روز در سازه تأسيسات، نماسازي، سيستم برق رساني به روش باسداکت، تعبيه کنتورهاي قرائت از راه دور، سيستم مديريت هوشمند ) B.M.S ( و پيش بيني باند هليکوپتر و کليه فضاهاي لازم از قبيل تجاري، ورزشي، تفريحي، بانک و پيش بيني فضاي لازم براي احداث درمانگاه، مسجد و امور فرهنگي پروژه را از ساير پروژه هاي مشابه متمايز و شاخص کرده است.

5. نحوه انتخاب و نظارت کمّي و کيفي پيمانکاران، کارشناسان و عوامل اجرايي چگونه بود؟

مسئوليت نظارت فاز 3 و عاليه به عهده مهندسان مشاور رادنگار نقش بود و انتخاب پيمانکاران ، از طريق بررسي صلاحيت و قيمت از جانب کميسيوني مرکب از دستگاه نظارت، مجري و مالي انجام گرفت .

6. موانع و مشکلات اجرايي را که در طول اجراي پروژه با آن مواجه شده ايد بيان کنيد.

محدوديت فضاي کار در دپو و انتقال مصالح، تداخل عمليات به دليل فعاليت درکليه جنبه هاي کاري، زمان بندي بسيار فشرده، کنترل تردد و هماهنگي بيش از 1.200 نفر در روز نيروي انساني شاغل و اسکان حدود 60 % از اين نيروها در کارگاه و ارائه خدمات به آنها و همچنین پاسخگویي به اعتراض همسايگان پروژه.

7. تجربيات مفيدي که در اجرا و احداث اين پروژه به دست آورديد و نحوه استفاده از اين تجربيات در پروژه هاي آتي را برشماريد؟

تکميل يک پروژه نيمه کاره، با پيشرفت حدود 40 درصدي و غير هماهنگ در بخشهاي مختلف از اين نظر که برخي آيتم ها هنوز شروع نشده و برخي تا حدود 90 % پيشرفت داشته از خاکبرداري، اجراي اسکلت و سفت کاري گرفته تا نازک کاري و تأسيسات که طي مدت 5/ 2 سال انجام شده بوده و حدود 3 سال تعطيلي پروژه و بروز مشکلات در بخشهاي تأسيسات و نازک کاري و اجراي 60 % باقيمانده در مدت کمتر از يک سال و نيم، در قالب کارگروهي و تيمي و با همدلي همه عوامل موثر، از بهترين تجربيات به دست آمده در اجراي اين پروژه بوده است.

8. شيرين ترين خاطره شما در مراحل احداث پروژه؟

افتتاح پروژه طبق روزشمار و تحويل واحدها به مالکان پس از حدود 7 سال انتظار.

9. پروژه جام جم همت 39 ( از ديدگاه شما در يک جمله)؟

افتخاري در عرصه انبوه سازي به واسطه عزم راسخ، جديت، تلاش و پشتکار مديران و همه عوامل دست اندکار براي افتتاح پروژه در زمان مقرر.