امروز
 پنجشنبه , 28/دي/1396
 Thursday , 18/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

مصاحبه با آقاي مهندس تفرجي چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه ، 27 بهمن 1389 ، 10:35

 

مجري پروژه

1. عمليات اجرايي پروژه پس از تعطيلي 3 ساله و پيشرفت فيزيکي حدوداً 40 درصدي چگونه بار دیگر آغاز شد ؟

با بررسي عمليات اجرایي وضع موجود و توجه به فصل مشترک،در جهت دستيابي به برنامه زمان بندي مصوب ، پروژه بار دیگرآغاز شد.

2. نحوه برنامه ريزي جبراني و کنترل پروژه براي افتتاح در تاريخ مقرر چگونه بوده است؟

اولويت بندي آيتم هاي حياتي و اساسي و مراعات تسلسل آن، خمیر مايه برنامه ريزي عملياتي را شکل داد.

 

 

 

3. تغييرات طرح، نقشه، کاربري و اجراي پروژه در مقايسه با طراح يهاي اوليه قبل از تعطيلي و نتايج حاصل از آن را بيان کنيد.

خوشبختانه، با توجه به وجود مباني ارزشمند در طراحي و به تبع آن، ايجاد فضاهاي سالم ، کامل و نظام مند اوليه و همچنين با به روز شدن سيماي پروژه در اثر طولاني شدن زمان ساخت، مي توان بر بي عيب بودن آن تأکيد کرد.

4. اين پروژه را در مقايسه با ساير پروژه هاي همتراز چگونه ارزيابي ميکنيد؟

حداقل اسامي پروژه هاي همتراز و مشابه باید اعلام شود تا بتوانیم ضمن بررسي روند آنها، اعلام نظر کنیم.

5. نحوه انتخاب و نظارت کمّي و کيفي پيمانکاران، کارشناسان و عوامل اجرايي چگونه بود؟

تفکر و روش تصميم گيري پروژه در انتخاب پيمانکاران و عوامل اجرائي که از سوي گروه مالي اداري و فني طراحي شده بود، سبب به نتيجه رسيدن پروژه گرديد.

6. موانع و مشکلات اجرايي را که در طول اجراي پروژه با آن مواجه شده ايد بيان کنيد.

تعدّد پيمانکاران در اجراي آيتم هاي مشابه و به کارگرفته نشدن پيمانکاران مادر و اصلي

7. تجربيات مفيدي که در اجرا و احداث اين پروژه به دست آورديد و نحوه استفاده از اين تجربيات در پروژه هاي آتي را برشماريد؟

تصميم گيري قاطع و لايتغير مديريت محترم مافوق و اعتماد ايشان به زيرمجموعه با اعمال کنترل هاي مناسب، مي تواند بهترين تجربه اين پروژه براي بنده باشد.

8. شيرين ترين خاطره شما در مراحل احداث پروژه؟

جدا از مشکلات طبيعي و رايج در هر پروژه، با اطمينان و افتخار اعلام مي کنم که تمامي مدت طولاني 5/ 2 ساله حضور اينجانب در پروژه، مانند يک رؤياي کوتاه مدت ، همراه با شيريني و حلاوت بود.

9. پروژه جام جم همت39 ( از ديدگاه شما در يک جمله) ؟

پروژه جام جم همت مي تواند به عنوان يک الگوي مناسب براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام و متروک ارائه شود.