امروز
 يكشنبه , 01/بهمن/1396
 Sunday , 21/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

مصاحبه با آقاي مهندس قاليچه باف چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه ، 27 بهمن 1389 ، 10:39

 

مديرعامل شرکت سرمايه گذاري ساختماني عمران پارس جام جم

 

 

1. اين پروژه را در مقايسه با ساير پروژه هاي همتراز چگونه ارزيابي ميکنيد؟

پروژ هاي همتراز و در اين سطح، در حال حاضر در شهر تهران کم است يا حتي وجود ندارد. اکثر پروژه هايي که اين تعداد واحد را شامل ميشوند، در گذشته، در قالب شهرک بوده اند از این رو براي مقايسه نمي توان مورد مشابه اي را پيدا کرد اما از به لحاظ ارزيابي، بايد اذعان کرد که از نظر امکانات و تجهيزات پيشبيني شده بسيار خوب است چنان که از نظر اجرا نيز در مقايسه با برجهاي مشابه در منطقه کم نظير است.

2. نحوه انتخاب و نظارت کمّي و کيفي پيمانکاران، کارشناسان و عوامل اجرايي چگونه بود؟

با توجه به اينکه پروژه مدتي تعطيل بود و فعاليت دوباره نیاز به برنامه ريزي دقيق داشت، سعي شد پيمانکاراني انتخاب شوند که قدرت اجرا در بازه زماني تعريف شده را به صورت کيفي داشته باشند. کارشناسان نيز اغلب به همين نحو انتخاب شدند.

 

 

3. موانع و مشکلات اجرايي را که در طول اجراي پروژه با آن مواجه شده ايد بيان کنيد.

اکثر مشکلات ناشي از عمليات اجرايي گذشته بود که گاه تست و تحويل نشده بود و بعد از بررسي مجدد، به موانع فني برخورد ميکرد. همچنین پيش نياز بعضي از عمليات، رفع موانع قبلي بود و به اين لحاظ، زمان را از دست ميداديم. هماهنگي بين پيمانکاران مختلف در مراحل گوناگون عمليات اجرايي از دشوارترين موارد کار در همۀ پروژه هاست، بخصوص اين پروژه که پيمانکاران متعددي داشت و هدايت اين گروه هاي پيمانکاري در بخشهاي مختلف کار بسيار طاقت فرسايي بود. ضمن اينکه رسيدگي به صورت وضعيت و ريزمتره هاي انجام شده و تاييد آنها، تنظيم دستورکارها و صورتجلسات نيز زمان زيادي را مي طلبيد.

4. تجربيات مفيدي که در اجرا و احداث اين پروژه به دست آورديد و نحوه استفاده از اين تجربيات در پروژه هاي آتي را برشماريد؟

تجربيات حاصل از اين پروژه از اين نظر خوب است که اولاً، بايد سعي شود هر پروژه اي در هر نقطه، با زمانبندي دقيق و توجيه اقتصادي شروع شود و کليه مدارک و مستندات مرتبط با شهرداري از قبيل پروانه و عدم خلاف و... اخذ شده باشد. به اين دليل که تعطيلي پروژه، صدمات جبران ناپذيري به همراه خواهد داشت ضمن اينکه لازم است پيمانکاران به طور اصولي گروه بندي شوند و حتماً ابتدا و انتهاي پروژه با حداقل خطا بسته شده باشد. همچنين تعهد به اجراي به موقع پروژه باعث افزايش برندينگ در بين شرکت هاي ديگر مي شود. ضمن اينکه کيفيت نبايد فداي زمان شود به همین دلیل کيفيت، هزينه و زمان، سه رکن اصلي هر پروژه اي مي باشند.

5. شيرين ترين خاطره شما در مراحل احداث پروژه؟

شيرين ترين خاطره زماني بود که رئیس محترم سازمان براي افتتاح پروژه تشريف آوردند و از دست اندارکاران پروژه تشکر کردند.

6. پروژه جام جم همت ) 39 ( از ديدگاه شما در يک جمله؟

همفکري و همدلي، مديريت خوب، تفکر و عقلانيت (همت).