امروز
 يكشنبه , 01/بهمن/1396
 Sunday , 21/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

مصاحبه با آقاي مهندس محب خدايي چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه ، 27 بهمن 1389 ، 10:50

 

مديرعامل وقت شرکت عمران پارس جام جم و معاون ساختماني فعلي صندوق بازنشستگي

 

 

1. عمليات اجرايي پروژه پس از تعطيلي 3 ساله و پيشرفت فيزيکي حدوداً 40 درصدي چگونه بار دیگر آغاز شد؟

اجراي هر پروژه اي که پس از يک دوره، به حال تعطيل در آمده باشد، با برخي مشکلات و معضلات روبرو مي شود. بویژه در اين پروژه که ما با يک خواب پنج ساله مواجه بوديم با گذشت زمان بعضي از آيتم ها استهلا ک طبيعي پيدا ميکنند براي مثال ممکن است لوله کشي انجام شده باشد ولي به جاي آب، هوا در لوله ها جريان داشته باشد که این خود باعث پوسيدگي و برخي مشکلات را مي شود يا حرکتهاي سازه اي که مشکلاتي را پيش مي آورد و روند برنامه اجرايي گذشته و همه تقدمها و تاخرها و جريانهاي موازي را به هم مي ريزد. به همین دلیل بعد از اينکه اين پروژه در دستور کار اجرايي صددرصد قرار گرفت، آغاز به کار اوليه، تبعات خودش را داشت و انرژي ويژه و تدابير خاصي را طلب مي کرد که خوشبختانه با توجه به مباحث مديريتي پروژه اين امر صورت گرفت و کار آغاز شد.

 

 

2. نحوه برنامه ريزي جبراني و کنترل پروژه براي افتتاح در تاريخ مقرر چگونه بوده است؟

در مورد برنامه ريزي جبراني و کنترل پروژه، به دلیل حساسيتهاي مختلفي که رياست محترم صندوق داشتند، همراه با جلسات متعدد از جهت کنترل پروژه در سطح کلان، جلسات کنترل پروژه در سطح جزء هم تشکیل شد و گروه به صورت شبانه روزي با برنامه ريزي ويژه با تعداد انبوهي از کارکنان براي افتتاح به موقع حرکت کرد. بعضي مواقع براي بحثهاي اجرايي مباحث رويه جايگزين مدنظر قرار ميگرفت و به این ترتیب با ابزارهاي مختلف انگيزشي و تشويقي نسبت به افتتاح پروژه در زمان مقرر خودش اقدام شد.

3. تغييرات طرح، نقشه، کاربري و اجراي پروژه در مقايسه با طراحي هاي اوليه قبل از تعطيلي و نتايج حاصل از آن را بيان کنيد.

هر نقشه در زماني که طراحي ميشود، الزامهايي دارد که ممکن است اگر در همان مقطع، طبق برنامه اجرا شود، جوابگو باشد اما چون اين پروژه مدت زماني خوابيده بود، کاربريها و مواردي که در طرح اوليه بود، براي امروز و بخصوص براي قسمت فضاي همکف الزامي نبود و نياز به تغييرات اساسي داشت که از اين بابت حرکت خوبي تنظيم شد لابي اوليه پروژه، يک لابي کوچک بود و زيبايي لابي موجود را نداشت با ديد وسيع تري که در پروژه مطرح شد و ويژگيهايي که براي اين پروژه مدنظر قرار گرفت، طراحيهاي زيبايي براي بخش لابي انجام شد و به این ترتیب دو بخش پيش فضاي ورودي و لابي تغيير پيدا کرد. در بحث دسترسي به آسانسورها نیز برنامه ريزي صحيحي انجام گرفت و در موارد تجاري، تغييرات ويژه اي به وجود آمد مانند اضافه کردن بخش فضاي بازي بچه ها و اينها باعث برتري هرچه بیشتر پروژه شد يا در بخش استخر يا سالن اجتماعات که پیش از این هم بود اما دردسترسي ها و رويه هاي کاربردي آن تحولات اساسي ایجاد شد.

4. اين پروژه را در مقايسه با ساير پروژه هاي همتراز چگونه ارزيابي ميکنيد؟

اين پروژه ميتواند يک پروژه نمادين باشد. بايد توجه داشته باشیم که اين پروژه در کدام منطقه اجرا شده است. بسیاري از پروژه هايي که ممکن است در الهيه يا مناطق گرانقيمت دیگر اجرا ميشوند، اين کيفيت را نداشته باشند و از چنین متريالي استفاده نکنند و اگر دقت کنيم اکثر پروژه هاي ساختماني براي راهروهايشان از سيستم گچ و خاک سفيد استفاده ميکنند که بعد از يک دوره در زمان بهره برداري کيفيت خود را از دست ميدهند اما در همين پروژه، براي راهروهاي دسترسي به واحدها از سراميک يا سنگهاي مصنوعي استفاده شد که استهلاک آتيه آنچناني نداشته باشند و زيبايي پروژه را به هم نريزند در کل فضا در دوره بهره برداري توجه شد خيلي از پروژه ها به مرحله ساخت مي رسند ولي چون از ابتدا به دوره بهره برداري توجه نميکنند با افُت شديدي روبرو مي شوند یعني در دوره بهره برداري، آن ارزش افزوده ثابت خود را حفظ نميکنند اما اين پروژه نسبت به پروژه هاي همتراز خودش، تمام مباني را ديده بود. به همین دلیل با اين مسئله روبرو نشد و ازنظر کيفي، شايد با توجه به منطق هاش در حد بالاترين پروژه هاي مشابه خود قرار گرفت.

5. نحوه انتخاب و نظارت کمّي و کيفي پيمانکاران، کارشناسان و عوامل اجرايي چگونه بود؟

در مورد نحوه انتخاب و نظارت کمّي و کيفي پيمانکاران و کارشناسان اجرايي در ساختارسازي باید گفت که در این پروژه ساختار نظارت عاليه به يک گروه تخصصي مبدل شد؛ در خيلي از پروژه ها خود کارفرما دفتر فني تشکیل مي دهد و در آن شروع به نظارت ميکند. در ابتدا، اين پروژه به اين شکل مديريت شده بود اما همانطور که گفته شد، اين امر باعث اُفت کيفي پروژه مي شود چون خيلي از نقشه هايي که يک مشاور طراحي و آماده کرده، تغيير پيدا مي کند. اما بعد از اين مبحث، همان مشاور قبلي که در طراحي پروژه نقش داشت برگردانده شد و در روند اجرايي هم نظارت مقيم و عاليه به او واگذار شد تا ايشان در مقابل طراحي هاي خودشان پاسخگو باشند. شايد شاخصترين مبحثي که در اين پروژه نسبت به پروژ ه هاي همتراز خودش مطرح بود اين باشد که در هيچ کدام از پروژه ها، خود مشاور ناظر مقيم و نظارت عاليه ندارد ولي در اين پروژه اين اتفاق افتاد در خصوص پيمانکاران، پيمانکاران تخصصي انتخاب شدند و مديريت ويژه اي بر اين پيمانکاران اعمال شد. براي مثال، به جاي اينکه مجموعه تصفيه خانه فاضلاب را در عرض ده ماه بسازيم در عرض دو و نيم ماه با بهره گيري از نيروهاي تخصص اجرايي اين اتفاق افتاد و ظرف 2/5 ماه تصفيه خانه ساخته شد.

6. موانع و مشکلات اجرايي را که در طول اجراي پروژه با آن مواجه شده ايد بيان کنيد.

هر پروژه اي با موانع و مشکلات زيادي روبه روست که نیاز به يک مديريت ويژه دارد و ديدگاه ويژه با تدابير ويژه اي مي طلبد. در اين پروژه هم موانع و مشکلات زيادي وجود داشت که اگر بخواهيم ريز آنها را بیان کنیم يک شاهنامه ميشود. هيچ پروژه اي بدون مشکل نيست ولي خوشبختانه با آن روند و شرايط تيمي که در پروژه فعالیت داشتند اين مشکلات حل شد وکار به پيش رفت.

7. تجربيات مفيدي که در اجرا و احداث اين پروژه به دست آورديد و نحوه استفاده از اين تجربيات در پروژه هاي آتي را برشماريد؟

درخصوص پروژه ها ما تجربيات متعددي داريم. هر پروژه ويژگيهاي خودش را دارد، ما تجربيات مثبت و منفي بسیاري داشتيم از جمله تجربيات مفيدي که در اين پروژه کسب کردیم اين بود که باور در خصوص زمان اتمام پروژه ويژگي خاصي به آن داده بود. چون در خيلي از پروژه ها ما زماني که ميگوييم زمان را بايد بخريم اولين تفکري که به ذهن مجريان پروژه میآيد اين است که بايد هزينه ها را افزايش دهيم و کيفيت را فراموش کنیم اما بدون اينکه در اين پروژه اين مباحث مطرح بشود، با دقت عملي که رياست صندوق و ارکان اداري و مالي صندوق در بحث قيمت تمام شده پروژه داشتند، با توجه به اين حساسيتها، اتمام پروژه در زمان مقرر با کنترل هزينه و کيفيت مناسب تحقق یافت که تجربه خيلي مفيدي براي خود بنده و همکارانم بود.

8. شيرين ترين خاطره شما در مراحل احداث پروژه؟

ما در اين پروژه خاطرات و تلخي و شيريني هاي خيلي زيادي داشتیم که اينجانب در چندين سالي که تجربه اجرايي پروژه ها را دارم که نزديک به 17 سال مي شود، هيچ گاه در روزهاي تاسوعا و عاشورا کار نکردم آن همه به دليل اعتقاداتي که داشتم اما با توجه به عقیده اي که درخصوص اين پروژه داشتيم و با تأکيداتي که رياست صندوق داشتند و اظهار مي کردند تنها مبحث افتتاح پروژه نيست بلکه ما اگر بتوانيم حتي يک روز سري عتر اين پروژه را به اتمام برسانيم دغدغه تعداد زيادي از همکاران صدا و سيما از جهت اسکان خانواده هايشان از بين مي بریم و موجب آرامش خاطر آنان مي شویم براي اولين بار در عمر کاري خودم بدون اينکه به شهر خودم بروم در روز تاسوعا و عاشورا در پروژه حاضر شدم و سرکار رفتم. البته خيلي از اين بابت غصه دار و ناراحت بودم اما اتفاق جالبي برایم افتاد و آن این بود که يک ناهار نذري هنگام کار اين پروژه به دست ما رسيد که شايد خوش طعم ترین غذايي بود که در عمرم چشیده بودم. این موضوع خیلي تسکينم داد و اين شيرين ترين خاطره اي بود که در اين پروژه برايم اتفاق افتاد.