امروز
 يكشنبه , 01/بهمن/1396
 Sunday , 21/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

مصاحبه با آقاي عباس پورنصاري چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه ، 27 بهمن 1389 ، 11:23

رييس صندوق بازنشستگي

 

 

1. موانع و مشکلات اجرايي مربوط به داخل و خارج از محدوده پروژه و نحوه مرتفع کردن آنها را بيان فرماييد؟

این پروژه به دليل اينکه بدون جواز و بدون تغيير کاربري، کلنگ زني شد و بارها نقشه آن مورد اصلاح قرار گرفت، در مجموع 3 سال متوقف ماند. از طرفي، مديريت هاي مختلفي در پروژه نقش داشتند که طبيعي است به تعداد این افراد سليقه ها عوض شد و نوع اجرا و حتي مصالح و تنوع آنها بارها تغییر یافت.به این ترتیب، کارکنان سازمان، که عضو پروژه بودند و به آنان وعده تحویل 18 ماه ه داده شده بود، بلاتکليف مانده و فضاي نامطلوبي از نبود اعتماد حاکم شده بود. سرمايه صندوق نیز، همچنان راکد بود که این خود خسارت مادي فراواني به همراه داشت. از طرف دیگر، فضاي حاکم بر روابط محیطي ادارات نیز به گونه اي بود که هيچ مسئولي جرأت نداشت درخصوص دریافت جواز، مساعدتي بکند اما در نهایت، الحمدالله همه اين مسائل برطرف شد. اولين اقدام، دریافت جواز بود يعني صدور عدم خلاف که خود این مورد، کار بسيار مهمي بود. اين اقدام نقطه عطفي درحیات پروژه محسوب مي شد. پروژه اي که 120.000 متر زيربنا داشت و در وضعيت 40 درصد پیشرفت فیزیکي، سال ها متوقف مانده بود. بنابراین ، مشکلات و معضلات مطرح شده ، امکان اجرا و پیشرفت پروژه را سلب کرده بود و ما ناچار بودیم همه این مسائل را با تدبیر و مدیریت صحیح و به موقع مرتفع کنیم .

 

 

2. برنامه ريزي، سازماندهي و اجراي پروژه ها با توجه به محدوديت زماني چگونه صورت پذيرفت؟

با توکل به خداوند متعال و با همکاري همه مدیران و مسئولان سازمان صدا وسیما، شهرداري و صندوق بازنشستگي ، همه معضلات ، یکي پس از دیگري، با آگاهي و به نحوي حساب شده، برطرف شدند. با توجه به مشکلات موجود بر سر راه اجراي پروژه و براي رفع همه آنها و کسب نتایج کمي و یکفي مطابق با زمان بندي مطلوب نیازمند برنامه ریزي و هدایت همه جانبه بودیم. در هر عملیات و در هر شرایطي فکر، اندیشه و مشورت با صاحبنظران با تجربه، نتایج خوبي به همراه دارد. اجراي پروژه طي یک دوره 18 ماهه ، با کیفیتي مطلوب و بدون نقص از لحاظ اجرا ، صرفه جویي منطقي وحل وفصل همه امور بهره برداري و ثبتي، از مهم ترین اهداف تعیین شده بود. براي تحقق این اهداف، اقدامات متعددي از قبیل تهیه چارت مدیریتي و نیروي انساني، تامین منابع مالي، تدوین فرآیند خرید مصالح ، پرداخت دستمزدها، عقد قراردادها، امنیت و کنترل، ایمني و بهداشت، برنامه زمان بندي C.P.M و کنترل آن، تشکیل جلسات روزانه در پروژه، بازدید هاي متعدد، پیگیري ساعتي، ثبت و ضبط وقایع و چگونگي پیشرفت از طریق تصویر، فیلم و به صورت مکتوب، حضور مشاوران فني براي نظارت یکفي، جدي گرفتن قول ها و تعهدات و اصرار اکید بر تحقق آنها، رفع مشکلات پیش آمده در حین اجراي پیمانکاران، تعامل با مدیران، همسایه ها، دستگاه هاي اجرایي شهرداري، برق،آب، گاز، مخابرات و ده ها مورد دیگر، به انجام رسید تا این پروژه با کیفیتي زبانزد متخصصان و اهل فن، طبق روز شمار منصوب، در ايام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامي در سال 1387 ، به دست پرتوان جناب آقاي مهندس ضرغامي، رئیس محترم سازمان افتتاح شود.

3. جلب رضايت و تعامل با خريداران واحدهاي پروژه با توجه به تعطيلي چند ساله چگونه صورت گرفت؟

بهترین روش ارزیابي، مقایسه فرد یا مجموعه با گذشته خودش است. سپس مي توان آن را با سایر مجموعه ها مقایسه کرد. در بین تمامي پروژه هاي اجرایي، هیچ یک از دستگاه ها در مقایسه با این پروژه، از لحاظ سرعت و اجراي به موقع، کیفیت و زیبایي، رعایت حقوق خریداران و اعضاء و تعامل محترمانه قابل مقایسه نیست. تا آن زمان، اعضاء پس از سه سال، فاقد هر گونه قرارداد براي خرید از صندوق بودند و قیمت هر متر مربع، نامعلوم و متراژ دقیق و مکان آپارتمان از لحاظ طبقه و برج، نامشخص بود. ده ها جلسه برگزار شد همه این موارد، تعیین و مکتوب، و قرارداد ها مبادله شد. در خصوص خلق برند و افزایش اعتبار نیز صندوق، بیش از تعهدات خود، در اجراي پروژه گام برداشت. اصلاحات مربوط به نماي پروژه، BMS آیفون تصویري، کیفیت کابینت، واگذاري رایگان استخر و بدنسازي، زیباسازي هر چه بیشتر محوطه، نورپردازي نماي پروژه، کنتور برق با قرائت از راه دور و ده ها مورد دیگر در همین زمینه بود. علاوه بر تحویل به موقع و طبق فرایند مدون و منظم، پس از سکونت مالکان، به مدت 5/ 1 سال، مدیریت صندوق بر مجموعه پروژه در دوره بهره برداري، به منظور اصلاح هر گونه نقص و ارائه خدمات به ساکنان، به عنوان یک اقدام منحصر به فرد استمرار یافت. تا سرانجام با تدوین ضوابط و برگزاري جلسات، هیئت مدیره از سوي ساکنان انتخاب و پروژه به صورت کامل به آنان تحویل شد. از دیگر اقدامات مهم براي کسب رضایت خریداران، اخذ تاییدیه آتش نشاني، استاندارد آسانسور، صدور پایان کار، با تهیه صورت مجلس تفکیکي و در نهایت صدور اسناد منگوله دار براي مالکان بود که با توجه به تحقق همه این موارد در کوتاه ترین زمان ممکن، شگفتي و رضایت همگان را به دنبال داشت. همه این اقدامات برنامه ریزي شده، براي خدمت به خریداران و کسب رضایت آنان انجام گرفت.

4. شیرین ترین خاطره شما در مراحل اجراي پروژه چه بود؟

وظیفه اول و اساسي صندوق هاي بازنشستگي، تامین حقوق بازنشستگان شریف خود است. براي تحقق این هدف مقدس باید با استفاده از منابع مالي، طرح هاي مختلف سرمایه گذاري را به اجرا درآورد و موجب ارزش افزوده دارایي شد.در غیر این صورت پس از گذشت چند سال، صندوق دیگر نخواهد توانست حقوق مذکور را پرداخت کند. علاوه بر هدف یاد شده، نظر به اینکه برخورداري از مسکن، براي هر خانواده، یکي از مهم ترین اهداف و نیازهاي اساسي زندگي است در ساخت واحدهاي مسکوني با کمترین منفعت براي صندوق، اولویت اول، تخصیص واحدها به بازنشستگان و کارمندان سازمان صدا و سیما با شرایط سهل و آسان و اقتصادي است که در این پروژه نیز این هدف محقق شده است. بنابرین شیرین ترین خاطره، تحویل اولین کلید آپارتمان به یک خانواده و بازدید از محل سکونت آنها و خانه دار شدن این خانواده مي باشد.