امروز
 پنجشنبه , 28/دي/1396
 Thursday , 18/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

در خرداد ماه 1390 «سال جهاد اقتصادي» جلسه شوراي اقتصادي صندوق بازنشستگي برگزار شد چاپ فرستادن به ایمیل
دوشنبه ، 23 خرداد 1390 ، 12:17

روز يكشنبه مورخ 8/3/90 شوراي اقتصادي صندوق بازنشستگي به منظور بررسي آخرين وضعيت اقتصادي و چشم انداز آتي در سطح ملي و بين المللي با مشا ركت گروه مشاوران اقتصادي، متشكل از جمعي از مديران نهادهاي اقتصادي كشور، صاحبنظران، اساتيد و اعضاء هيات علمي دانشگاهي و مديران صندوق بازنشستگي در حضور رئيس اين صندوق برگزار شد.

 

 

در اين جلسه هر يك از اعضاء نظرهاي خود را پيرامون وضعيت فعلي و چشم انداز محورهاي اقتصادي ذيل بيان كردند:

1- بررسي چشم انداز اقتصاد ايران و جهان در سال 1390

2- بررسي و تحليل بودجه سال 1390 كشور

3- تحليل بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي

4- بررسي اجمالي چشم انداز بازار مسكن

5- بررسي و تحليل بازار سرمايه

شايان ذكر است جلسات شوراي اقتصادي صندوق بازنشستگي با محورهاي موضوعي و تخصصي در حوزه اقتصادي تشكيل و آخرين وضعيت و چشم انداز اقتصادي ايران و جهان و تاثيرات آن بر فعاليت هاي صندوق بازنشستگي مورد بررسي قرار مي گيرد.