امروز
 سه شنبه , 26/دي/1396
 Tuesday , 16/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

آقای مستانی به سمت رئیس صندوق بازنشستگی سازمان صدا وسیما منصوب شد. چاپ فرستادن به ایمیل
سه شنبه ، 29 آذر 1390 ، 09:51

آقای مستانی به سمت رئیس صندوق بازنشستگی سازمان صدا وسیما منصوب شد.

     طی حکمی از سوی آقای تقدس نژاد معاون اداری و مالی و رئیس هیات امنای صندوق بازنشستگی صدا وسیما آقای حمید رضا مستانی در تاریخ 19/9/90 به سمت عضویت هیات امناء و رئیس صندوق بازنشستگی منصوب شد . متن حکم ایشان به این قرار است :

 


جناب آقای حمید رضا مستانی     
باتوجه به مراتب تعهد ، کاردانی و تجربیات مفید و موثر جنابعالی در مدیریت اجرایی، بموجب این حکم شما را به عنوان  عضو هیات امناء و رئیس صندوق بازنشستگی سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب می نمایم تا برابر اهداف و و ظایف مندرج در فصل دوم و نیز ماده 12 اصلاحیه اساسنامه صندوق مصوب 15/8/79 به انجام امور مربوطه بپردازید.
امیدوارم با اتکال به خداوند قادر متعال و با بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری و استفاده از توانائی ها و تجربیات همکاران محترم صندوق و استفاده بهینه از متخصصان خبره و مجرب و نیز حمایت هاومساعدت های سازمان در خدمت هر چه بهتر و موثرتر به  همکاران گرامی شاغل و بازنشسته سازمان و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.

 در خاتمه لازم میدانم از زحمات و خدمات ارزشمند جناب آقای عباس پورنصاری
در مدت تصدی مسئولیت رئیس صندوق بازنشستگی صمیمانه تشکر و قدر دانی نمایم .
حسن تقدس نژاد   معاون اداری  و مالی و رئیس هیات امنای صندوق بازنشستگی