امروز
 پنجشنبه , 28/دي/1396
 Thursday , 18/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

بازدید رئیس صندوق بازنشستگی از شرکتهای تابعه صندوق چاپ فرستادن به ایمیل
دوشنبه ، 19 دی 1390 ، 10:36

حمید رضا مستانی رئیس صندوق بازنشستگی در روز چهارشنبه 30/9/90 از شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی بازدید بعمل آورد . در این بازدید هر یک از مدیران عامل شرکت تابعه  به ارائه گزارشی از فعالیت ها ، عملکرد و برنامه های شرکت مبتوع خود پرداختند .

مستانی  رئیس  صندوق بازنشستگی  اظهار  امیدواری کرد  هر یک از این شرکتها با یک برنامه ریزی منسجم  و  منظم بتوانند در  راستای برنامه مصوب  خودشان  به بازدهی بهتر و  سود بیشتر برسند . ایشان برگزاری منظم  و  مرتب جلسات هیات مدیره شرکت ها را  از  اهم برنامه های خود بر شمرد و اضافه نمود امیدوارم در این جلسات بتوانیم نسبت به حل مشکلات موجود و اتخاذ تصمیمات  اساسی و مهم با مشورت جمع بپردازیم .

 

در پایان رئیس صندوق بازنشستگی از  مجموعه شرکتهای تابعه صندوق شامل شرکتهای ساختمان عمران پارس جام جم ، جام جم بازرگان پیشرو و  کانون آگهی جام جم صبا که درساختمان اسفندیار واقع گردیده اند بازدید بعمل آوردند و با همکاران شاغل در این واحد ها به گفتگو پرداختند .
شایان ذکر است رئیس صندوق بازنشستگی در روز دوشنبه 28/9/90نیز با مجموعه همکاران شاغل در صندوق بازنشستگی که در ساختمان جام جم بلال مشغول بکار می باشند دیدار و گفتگو نمود و از واحدهای مستقر در این ساختمان  بازدید بعمل آوردند.