امروز
 يكشنبه , 01/بهمن/1396
 Sunday , 21/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

بازدید رئیس صندوق بازنشستگی از پروژه های الهیه ، آفریقاو کاج آبادی چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه ، 21 دی 1390 ، 11:47

حمید رضا مستانی رئیس صندوق بازنشستگی به همراه آقایان  پناهی معاون اداری و مالی صندوق و مهندس قالیچه باف مدیر عامل شرکت ساختمان عمران پارس جام جم از پروژه های الهیه ، آفریقا وکاج آبادی در روز یکشنبه 4/10/90 بازدید بعمل آوردند

در این بازدید که  مشاور و  مدیران پروژه های مذکور نیز حضور داشتند گزارشی از روند ساخت هر یک از پروژه ها توسط مدیران پروژه ارائه گردید و از برنامه زمانبندی ساخت این پروژه ها  نیزگزارشی مطرح نمودند.

حمید رضا مستانی رئیس صندوق بازنشستگی با بازدیدکامل از این پروژه ها اظهارامیدواری نمودند که برنامه ساخت این پروژه ها طبق برنامه زمان بندی شده خودشان به پیش برده شود.