امروز
 شنبه , 30/دي/1396
 Saturday , 20/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

انواع مدل هاي قيمت گذاري سهام چاپ فرستادن به ایمیل
دوشنبه ، 25 ارديبهشت 1391 ، 00:33

به طور کلي هرسهم  دو نوع جريان نقدي  ايجاد مي كند. اول  سود سهام كه به طور منظم ( مثلاً سالانه) پرداخت مي گردد و دوم قيمت فروش سهام در تاريخ واگذاري آن چنانچه سهم براي يك دوره ي طولاني نگهداري شود، ارزش فعلي قيمت آتي با توجه به افق زماني كاهش مي يابد و مقدار آن تقريباً براي مدت پنجاه سال يا صد سال صفرمي شود)پاندي ،2003). بنابراين، قميت سهام در زمان صفر برابر با ارزش فعلي جريان سود سهام براي يك دوره ي نامحدود مي باشد

دانلود مقاله کامل