امروز
 پنجشنبه , 28/دي/1396
 Thursday , 18/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

شهادت پنجمین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمد باقر (ع) را بر همه پیروان آن حضرت تسلیت می گوییم. چاپ فرستادن به ایمیل
دوشنبه ، 1 آبان 1391 ، 23:18

 

شهادت پنجمین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمد باقر (ع) را بر همه پیروان آن حضرت تسلیت می گوییم.

 

1-خلاصه ای از زندگی امام باقر(ع)

2-زندگى اجتماعى امام باقر(ع)

3-نمايى از زندگانى حضرت امام باقر(ع)

4-نهضت بزرگ علمى امام باقر(ع)

5-فضايل امام باقر(ع)

6-مناظرات امام باقر(ع)

7-امام باقر (ع) و پيشنهاد ضرب سكه

8-وصيت امام باقر(ع)

9-شهادت امام باقر(ع)