امروز
 يكشنبه , 01/بهمن/1396
 Sunday , 21/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

بازدید رییس صندوق بازنشستگی از پروژه جام جم پردیس چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه ، 13 شهریور 1392 ، 00:00

در روز دوشنبه مورخ 21/5/92 آقای مهندس مستانی و اعضای هیات مدیره شرکت ساختمانی عمران پارس جام جم از مراحل ساخت پروژه بازدید کردند.

در این بازدید آقای مهندس قالیچه باف مدیر عامل شرکت ساختمانی گزارش های پیشرفت پروژه را به اعضا هیئت مدیره ارائه کردند ؛ در ادامه مدیر پروژه جام جم پردیس نیز آخرین وضعیت اجرایی ساخت را تشریح و اظهار امیدواری کردند ، پروژه مذکور در زمان تعیین شده اتمام و تحویل خریداران شود .

رئیس صندوق بازنشستگی و هیأت همراه از اینکه پروژه مذکور طبق برنامه زمانبندی در حال ساخت می باشد اظهار رضایت کرده و از دست اندرکاران اجرایی پروژه پردیس قدردانی کردند.

شایان ذکر است در حال حاضر این پروژه 61 درصد پیشرفت داشته است و طبق تعهدات ، درخرداد سال 1393 تحویل خریداران خواهد شد.

عکس های بیشتر در ادامه مطلب