امروز
 يكشنبه , 01/بهمن/1396
 Sunday , 21/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

شهادت موالموحدین حضرت علی (ع) تسلیت باد چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه ، 19 خرداد 1395 ، 11:16

 

 

 

شب بود و اشک بود و علی بود و چاه بود


 

فریاد بی‌صدا، غم دل بود و آه بود

 



دیگر پس از شهادت زهرا به چشم او

 

 

صبح سفید هم‌چو دل شب سیاه بود




دانی چرا جبین علی را شکافتند؟


 

 

زیرا به چشم کوفه عدالت گناه بود




خونش نصیب دامن محراب کوفه شد


 

 

آن رهبری که کعبه بر او زادگاه بود


 


یک عمر از رعیت خود هم ستم کشید


 

 

اشک شبش به غربت روزش گواه بود


 


دستش برای مردم دنیا نمک نداشت


 

 

عدلش به چشم بی‌نگهان اشتباه بود


 


هم‌صحبتی نداشت که در نیمه‌های شب


 

 

حرفش به چاه بود و نگاهش به ماه بود


 


مولا پس از شهادت زهرا غریب شد


 

 

زهرا نه یار او که بر او یک سپاه بود


 


وقتی که از محاسن او می‌چکید خون

 

 

 

عباس را به صورت بابا نگاه بود


 


{میثم} هزار حیف که پوشیده شد ز خون


 

 

رویی که بهر گمشـدگان شمع راه بود


 

استاد سازگار