امروز
 پنجشنبه , 28/دي/1396
 Thursday , 18/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

انتصاب جناب آقای محمدرضا صحرانورد به سمت معاونت پشتیبانی و مالی صندوق چاپ فرستادن به ایمیل
سه شنبه ، 15 تیر 1395 ، 13:08

در تاریخ 95/4/9 در جلسه مدیران ستادی و عامل صندوق بازنشستگی

جناب آقای محمد رضا صحرانورد بعنوان معاون پشتیبانی و مالی صندوق بازنشستگی

توسط آقای بیگی رئیس صندوق معرفی گردیدند.

آقای بیگی ضمن قدر دانی از زحمات آقای قره تپه ای

این انتخاب را در جهت تغییر رویه و بهبود  روش ها و تعالی صندوق دانستند.