امروز
 يكشنبه , 01/بهمن/1396
 Sunday , 21/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

تفاهم نامه همکاری صندوق بازنشستگی و بانک آینده چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه ، 14 مهر 1395 ، 15:43

 

تفاهم نامه همکاری صندوق بازنشستگی و بانک آینده امضاء شد

 

 

تفاهم نامه همکاری صندوق بازنشستگی و بانک آینده امضاء شد

به منظور گسترش همکاریهای ایجاد هم افزایی ، پایه ریزی یک اتحاد استراتژیک و در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان ، سهامداران ، کارکنان ، بازنشستگان و مجموعه ذینفعان صندوق بازنشستگی و بانک آینده تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه های مختلف بانکی ، مالی ، سرمایه گذاری و سایر حوزه های مورد توافق دو طرف توسط آقای بیگی رئیس صندوق بازنشستگی و آقای رسول اف مدیر عامل بانک آینده در روز شنبه 95/7/11 در سالن جلسات بانک آینده امضاء شد . در این جلسه با حضور آقای رضایی رئیس هیات امناء صندوق بازنستگی و جمعی از معاونان و مدیران صندوق و بانک برگزار شد .طرفین با تعیین نمایندگان تام الاختیار متعهد شدند ظرف 2 ماه نسبت به انعقاد قرار داد های متنوع مالی ، بانکی و تبلیغاتی در قالب تفاهم نامه اقدام کنند .