امروز
 يكشنبه , 01/بهمن/1396
 Sunday , 21/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

اجراي پروژه 800.000 متر مربعي جام جم مشهد چاپ فرستادن به ایمیل

جلسه ای با حضور آقایان پورنصاری رئیس صندوق بازنشستگی، موسوی مدیرکل حقوقی سازمان، مهندس محب خدایی مدیرعامل شرکت ساختمانی عمران پارس جام جم و معاونین این شرکت و مدیر پروژه جام جم مشهد با آقایان توتونچی رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی و دیگر معاونین و مدیران آن سازمان به منظور بررسی نحوه اجرای پروژه بزرگ جام جم مشهد در صندوق بازنشستگی برگزار شد 

آقای پورنصاری رئیس صندوق بازنشستگی با مهم خواندن این پروژه و ضرورت تبادل نظر بیشتر بین مسئولان صندوق و سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی اظهار امیدواری نمود که به یمن الهی و با توجه به موقعیت معنوی و خاص این پروژه در کنار مرقد مطهر حضرت ثامن الائمه (ع)، انشاء ا... بتوانیم این پروژه را با برنامه ریزی قوی، صحیح و مناسب، آغاز و عملیات اجرایی آن استمرار یابد.

 در این جلسه پس از بحث و بررسی در خصوص روند اجرای پروژه مذکور بر ضرورت هماهنگی معماری طرح با حفظ ارزش های ملی و اسلامی و تهیه طرح با نظر مشاور واحد تأکید گردید. علاوه بر آن مقرر شد هیأت عامل در چهارچوب دستورالعمل مصوب تهیه شده برای انتخاب مشاور، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تدوین نظامنامه انتخاب هیأت داوران و مشاورین جهت برگزاری مسابقه معماری اقدام و نتیجه را به شورای راهبردی ارائه نماید.