امروز
 پنجشنبه , 28/دي/1396
 Thursday , 18/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

مجامع عمومي ساليانه شركت هاي تابعه صندق بازنشستگي برگزار شد چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه ، 3 مرداد 1387 ، 10:04

    مجامع عمومي عادي ساليانه شركتهاي تابعه صندوق بازنشستگي در تاريخ 29 تير 1387 با حضور  آقاي عباس پورنصاري رئيس مجمع شركتهاي تابعه صندوق و مديران عامل شركتهاي تابعه صندوق شامل شركت سرمايه گذاري ساختماني عمران پارس جام جم - شركت بازرگاني جام جم بازرگان پيشرو - شركت خدمات مسافرتي سيما پرواز جام جم - كانون آگهي و تبليغاتي جام جم صبا - بازرس شركت ها و  حسابرسان رسمي برگزار شد.

مجامع عمومي ساليانه شركت هاي تابعه صندق بازنشستگي

 

رئيس صندوق بازنشستگي سازمان با اعلان اين خبر افزود : در جلسات مجمع صورت هاي مالي عملكرد منتهي به 29 اسفند ماه 1386 چهار شركت  پس از ارائه گزارش مديران عامل به  تصويب مجمع عمومي رسيدند. و مقرر گديد شركت هاي تابعه صندوق در زمان مقرر گرديد در 31 تيرماه 1387 اظهار نامه مالياتي خود را به امضاء رسانده و ارائه نمايند .