امروز
 پنجشنبه , 28/دي/1396
 Thursday , 18/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

گزيده مديريت
شیوه های ارزیابی و انتخاب سهام شرکت ها چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه ، 24 تیر 1389 ، 09:09

تجریه و تحلیل فنی

    در روش تحلیل بنیادی ، اصول ارزیابی با تمرکز بر اینکه  « کدام» عامل ها ، ارزش ها را تعیین می کنند و « چرا » ارزشها تغییر می یابند ، استوار است . در حالی که تحلیلگر فنی ، بر پیش بینی اینکه  « چه زمانی »  ارزش ها  تغییر می نمایند تمرکز می کند . تحلیلگران فنی معتقدند که  می توان تغییرات روابط بین عرضه و تقاضا در سرمایه گذاری ها را که در نتیجه روندهای پایدار برای هر سهام خاص یا کل بازار رخ می دهد ، شناسایی و پیش بینی نمود . مهم تر اینکه ، تحلیلگران فنی معتقدند وقتی که سرمایه گذاران با شرایط مشابهی در گذشته رخ داده رو به رو می شوند ، به روش پیش بینی شده ای رفتار می نمایند. به دیگر سخن ، تاریخ تکرار می شود .

    روش نموداری یکی از روش های تحلیل فنی است . کاربرد روش نموداری بر اساس این فرض بنا شده است که از طریق مطالعه رفتار قیمت و حجم معامله سهام در گذشته ، می توان قیمت آتی را تعیین کرد . بنا بر این شخصی که از این روش استفاده می کند ، بر اساس تجزیه و تحلیل و نمودار مربوط به حجم و قیمت ، سهم مورد نظر خود را خریداری می کند و یا به فروش می رساند . هدف بورس بازان  از بکارگیری این روش ، معمولاً به دست آوردن بازده از طریق افزایش قیمت سهام در کوتاه مدت است .

 

 در نگرش کلی ، « تحلیلگر فنی » از هر روشی ، از مفاهیم بنیادی سرمایه گذاری گرفته تا ارزیابی عواملی که می توانند مبنایی برای تعیین ارزش بازاری سهام باشند ، دوری  می گزیند. به دیگر سخن ، تحلیل فنی ، بر پایه تحلیل روابط عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار ، به منظور تعیین روند حرکت ( تغییرات) قیمت سهام یا بازارهای مالی استوار است .

    تحلیلگران فنی ، روند قیمت سهام و بازارهای مالی را با استفاده از نمودارها یا برنامه های رایانه ای ، که اطلاعات مربوط به روندهای تاریخی ، حجم مبادلات و قیمت ها را ارزیابی می کنند ، بررسی می نمایند . به تحلیلگران فنی ، چارتیست نیز می گویند .

 

 دانلود متن کامل

 
شیوه های ارزیابی و انتخاب سهام چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه ، 24 تیر 1389 ، 09:07

     معمولاً فنون ارزیابی سهام ، به دو دسته تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه وتحلیل فنی  تقسیم میشوند در این شماره با فن تجزیه و تحلیل بنیادی آشنا می شویم :

تجریه و تحلیل بنیادی

تحلیل اساسی یا بنیادی ، عبارت است از « ارزیابی اطلاعات موجود در صورتهای مالی ، گزارشهای مربوط به صنعت و عاملهای اقتصادی ، به منظور تعیین ارزش ذاتی شرکت » منظور از ارزش ذاتی  ، ارزش واقعی یا اقتصادی شرکت است . چنانچه ارزش بازاری و ارزش واقعی شرکت برابر نباشند،می گویند که« قیمت گذاری نادرست »  انجام شده است . بنیاد گرایان در تلاش اند ، تا تغییرات قیمت آتی سهام را با بررسی عاملهایی که مرتبط با ارزشهای بازاری سهام می باشد، پیش بینی نمایند. عوامل مذکور به یکی از سه دسته زیر تقسیم می شوند:

1-       شرایط شرکت ؛ همانند:  در آمد ها ، قدرت مالی،محصولات ، مدیریت و روابط نیروی کار .

2-       شرایط صنعت ؛ همانند : درجه ثبات و شرایط رقابتی موجود .

 

دانلود متن کامل 

 
مفاهیم و آزمونهای کارایی بازار سرمایه چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه ، 24 تیر 1389 ، 09:06

مقدمه

از اوایل قرن بیستم، اعتقاد گروهی از دست اندرکاران بازارهای اوراق بهادار، بر این بود که مطالعه تاریخی قیمتها، حاوی اطلاعات مفیدی برای پیش بینی قیمتها در آینده است؛ لذا، با به دست آوردن روند قیمتها، الگوی تغییرات، شناخته می شود و این الگو به ما می گوید که هر چند وقت یک بار، روند خاصی رخ می دهد. معتقدین به این طرز تفکر را به دلیل اینکه بر نمودارها تمرکز داشتند چارتیست نامیدند (سینایی، 1372، ص50). به نظر این مکتب تحلیل بنیادی ضرورتی ندارد، و حامیان آن بر این باورند که تاریخ تکرار می شود (635.P،1991،Fischer& Jordan). از دهه 1930 مطالعات دیگری که در نقطه مقابل این دیدگاه قرار داشت، آغاز شد. تمرکز اصلی این تحقیقات، روی تصادفی بودن رفتار قیمتها بود و اینکه قیمتها از روند خاصی پیروی نمی کنند. نتایج این مطالعات به صورت یک جریان فکری و نظری قوی وارد مباحث اقتصاد و سرمایه گذاری گردید و نظریه رفتار تصادفی  قیمتها  شکل گرفت  (سینایی ، 1372 ،ص50). مکتب گشت تصادفی، از طریق آزمونهای تجربی به اثبات رساند که تغییرات متوالی قیمتها در دوره های کوتاه مدت، همانند یک روز، یک هفته یا  یک ماه، مستقل از یکدیگر است (635.P،1991،Fischer& Jordan).

پس از دهه 1960 تحقیقات از شکل آماری مطالعات رفتار قیمتها، به مسئله ویژگیهای اقتصادی بازار سهام، که موجب تغییرات تصادفی می شد، سوق پیدا کرد. این مسئله، موجب پیدایش نظریه بازار کارا شد (سینایی، 1372، ص50). بنیادگرایان باور دارند که با تجزیه و تحلیل متغیرهای مالی و اقتصادی کلیدی، می توان ارزش واقعی سهم را برآورد نمود (635.P،1991،Fischer& Jordan). براساس این نظریه، هیچکس نمی تواند در بلند مدت به طور سیستماتیک بیشتر از میزان ریسکی که متحمل شده است، بازده کسب کند. در چنین بازاری، قیمت سهام انعکاس از اطلاعات مربوط به آنهاست و تغییرات قیمتها دارای الگوی خاص و قابل پیش بینی نیست .

 

دانلود متن کامل 


 
كنترل پروژه با استفاده از سيستم مديريت ارزش كسب شده ( EVMS ) چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه ، 24 تیر 1389 ، 09:04


يكي از دغدغه هاي اصلي مديران و ذينفعان پروژه اطلاع دقيق از پيشرفت و مقايسه ميزان كار انجام شده باميزان كارپيش بيني شده و محاسبه مغايرت هاي هزينه اي و زماني با عملكرد واقعي مي باشد .

 هميشه در ارزيابي دقيق مقدار كار انجام شده پروژه محدوديتهايي وجود دارد اما بدون اندازه گيري و سنجش پيشرفت آنچه انجام شده است نمي توان پروژه راكنترل نمود متداولترين روش اندازه گيري و پيشرفت پروژه از طريق تجزيه و تحليل مغايرت يا ارزش افزوده مي باشد .

تجزيه و تحليل انحراف از برنامه زمانبندي به مدير پروژه امكان ميدهد تا مشكلات وموانع پروژه را شناسايي و اقدامات لازم را جهت رفع موانع بعمل آورد . سه محور اصلي در هر پروژه وجود دارد كه مدير پروژه بايد آنرا تحت كنترل و نظارت داشته باشد .

 

 
سیستم های پرداخت مستمری در صندوق های بازنشستگی چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه ، 24 تیر 1389 ، 09:03

به طور کلی صندوق های بازنشستگی برای تامین مالی پرداخت مستمری ها با دو گزینه روبرو هستند :

1-      پرداخت مستمری به بازنشستگان از محل دریافت حق بیمه از شاغلین فعلی که به این سیستم در اصطلاح PAYG گفته می شود.

2-      پرداخت مستمری به بازنشستگان از محل بازدهی حاصل از سرمایه گذاری حق بیمه های پرداختی توسط آنها در طول دوران کاری شان که به این نوع سیستم اصطلاحاً نظام مستمری اندوخته گذاری گفته می شود .

حال سوالی که ممکن است به ذهن برسد این است که میزان مستمری پرداختی چگونه برآوردمی شوند . در این مورد نیز دو گزینه متصور است:

1-سیستم مستمری با مزایای تعریف شده (DB ): در این نوع سیستم مزایای پرداختی بر اساس فرمول مشخصی محاسبه می شود . به طور مثال ممکن است مزایای پرداختی به صورت میانگین حقوق دریافتی در 2 سال پایانی خدمت باشد .

2-سیستم مستمری با مشارکت تعریف شده (DC ) : در این نوع سیستم افراد بسته به میزان مشارکتشان در سیستم به صورت حق بیمه پرداختی ، از مزایای سیستم بهره مند می شوند .

 

دانلود متن کامل

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 4 از 19