امروز
 پنجشنبه , 28/دي/1396
 Thursday , 18/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

گزيده مديريت
راهبری سازمان های هولدینگ مدل برتری سازمانی در سازمان های هولدینگ چاپ فرستادن به ایمیل
يكشنبه ، 20 تیر 1389 ، 14:17

 


مقدمه:

در بین سازمان های هولدینگ، مدل کنترل استراتژیک متداول ترین سبک است. زیرا همواره سازمان های مادر، تمایل دارند از مدل کنترل مالی به سمت مدل برنامه ریزی استراتژیک حرکت کنند و لذا به مدل کنترل استراتژیک تمایل زیادی پیدا می کنند. در این مدل، نتایج عملیات به طور مستمر مورد نظارت قرار می گیرد و ملاک ارزیابی مدیران شرکت ها، صرفاً عملکرد خودشان است.

 

مطابق این مدل، ساختار سازمانی، افقی بوده و امور محوله براساس دو وظیفه کلی به شرح ذیل تفکیک می شود:

الف) توسعه و رشد سازمان و امور سرمایه گذاری

ب) اداره شرکت های تابعه و تحت پوشش

معمولاً هر یک از سازمان های هولدینگ، براساس دو ماموریت اصلی فوق، ایجاد می گردد و با تعریف دقیق فرآیندهای مربوط به هر کدام به سازماندهی و تشکیل ساختار سازمانی بر مبنای فرآیندهای تعیین شده می پردازد. همان  طور که در فصل  قبل  بیان  شد ،  میزان

 

تمرکز و عدم تمرکز ستاد برای راهبردی سازمان هولدینگ، با توجه به انتخاب مدیران ارشد و تصمیم گیران هر سازمان می تواند متفاوت باشد.

حال با پذیرش سبک کنترل استراتژیک نسبت به سایر الگوهای مدیریتی ارایه شده، در ادامه مطالب به چگونگی راهبری سازمان هولدینگ به سمت تعالی سازمانی خواهیم پرداخت.

 

 

3-1- مدل برتری سازمانی در سازمان های هولدینگ

 

برای برتری سازمانی، یک مدل اجرایی مطابق شکل صفحه 2 طرح ریزی شده است. این مدل، به پنج موضوع اصلی هدف گذاری، جهت گیری سازمان، مدیریت فرآیندها، برنامه ریزی عملیاتی کسب و کار و اندازه گیری و بهبود مستمر عملکرد شرکت ها و ستاد سازمان می پردازد و برای اجرایی نمودن آن، نه گام اساسی جهت برتری سازمانی ارایه شده است.

ادامه مطلب...
 
راهبری سازمان های هولدینگ چاپ فرستادن به ایمیل
يكشنبه ، 20 تیر 1389 ، 14:02

 

 

اشاره

راجع به سازمان دهی ارکان مدیریت پروژه، همچنین نقشه مفهومی در مدیریت پروژه در شماره گذشته (50) نکاتی ارایه گردید؛ در ادامه با طرح سه پرسش زیر به بررسی واحدهای فعال در پروژه، توالی عملیات و نقش واحدها در موفقیت پروژه می پردازیم:

 

ج) واحدهای فعال در پروژه، توالی عملیات، و نقش واحدها در موفقیت پروژه

 

در هر پروژه، برای اطمینان از موفقیت و پیشرفت آن باید به سه مساله به شرح ذیل پاسخ داده شود:

1-      در هر پروژه چه واحدهایی می تواند وجود داشته باشند؟

2-      ترتیب عملیات پروژه چگونه است؟

3-      واحدها چه نقش هایی می توانند بر عهده بگیرند؟

پاسخ به سوال1:   در هر پروژه چه واحدهایی می توانند وجود داشته باشند؟

 

ادامه مطلب...
 
راهبری سازمان های هولدینگ چاپ فرستادن به ایمیل
يكشنبه ، 20 تیر 1389 ، 14:02

 

 

اشاره

راجع به سازمان دهی ارکان مدیریت پروژه، همچنین نقشه مفهومی در مدیریت پروژه در شماره گذشته (50) نکاتی ارایه گردید؛ در ادامه با طرح سه پرسش زیر به بررسی واحدهای فعال در پروژه، توالی عملیات و نقش واحدها در موفقیت پروژه می پردازیم:

 

ج) واحدهای فعال در پروژه، توالی عملیات، و نقش واحدها در موفقیت پروژه

 

در هر پروژه، برای اطمینان از موفقیت و پیشرفت آن باید به سه مساله به شرح ذیل پاسخ داده شود:

1-      در هر پروژه چه واحدهایی می تواند وجود داشته باشند؟

2-      ترتیب عملیات پروژه چگونه است؟

3-      واحدها چه نقش هایی می توانند بر عهده بگیرند؟

پاسخ به سوال1:   در هر پروژه چه واحدهایی می توانند وجود داشته باشند؟

 

ادامه مطلب...
 
راهبری سازمان های هولدینگ چاپ فرستادن به ایمیل
يكشنبه ، 20 تیر 1389 ، 14:02


« مدل اجرایی»

 

 

اشاره

به طور کلی، با توجه به تقسیم بندی که در مورد انواع پروژه ها انجام می گیرد   (1- پروژه های مدیریتی، 2- پروژه های تولیدی، 3- پروژه های مهندسی نظیر سازه، معماری، پتروشیمی، معدن و استخراج و 4- پروژه های تحقیقاتی) می توان مدیریت پروژه را یک فرایند سیستماتیک و سیستم مدیریت فکری، عملیاتی به منظور هدایت، سازماندهی، هماهنگی منابع انسانی- مادی برای دستیابی به اهداف نوشته شده آرمانی در حیطۀ زمانی، بودجه ای معین جهت برآوردن رضایت فراگیر مجریان – مشتریان تعریف نمود.

ادامه مطلب...
 
مدل های سازمان دهی در سازمان هولدینگ چاپ فرستادن به ایمیل
يكشنبه ، 20 تیر 1389 ، 11:30

« مدیریت پروژه ها »

 

در سازمان های هولدینگ، برای مدیریت پروژه ها چندین روش قراردادی به کار می رود که در این شماره به معرفی آن ها می پردازیم:

 

1- روش EPC        

( Engineering,Procurement & Construction)

در مدیریت پروژه براساس روش قراردادی  مسئولیت طراحی و اجراء به طور کامل بر عهده پیمانکار اصلی است. به قسمی که بعد از تکمیل پروژه، اصطلاحاً سازمان فقط با چرخاندن یک کلید           می تواند بهره برداری از تسهیلات اجرا شده را آغاز نماید. در این حالت، سازمان کارفرما یا مشاوران او فقط در فرآیند مناقصه و نظارت عالیه بر کار پیمانکار دخالت خواهد داشت. EPC ،  کلید در دست، حداعلای سپردن مسئولیت طراحی و اجرا به پیمانکار را تداعی می نماید. بنابراین نیازی نیست که مشخص شود آیا یک نقیصه به دلیل طراحی غلط بوده یا از اجرای ضعیف ناشی شده است و به عنوان یک قانون کلی، هر عیب و نقصی که در محدودۀ تعریف شده کار حادث شود؛ مسئولیت پیمانکار عمومی خواهد بود.

در روش EPC  مرحله مناقصه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در این مرحله سازمان باید نیرو و منابع زیادی را به منظور اطمینان از قابلیت های پیمانکاران و کیفیت طرح های پیشنهادی آن ها صرف نماید.

ادامه مطلب...
 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 9 از 19