امروز
 شنبه , 30/دي/1396
 Saturday , 20/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

گزيده مديريت
20 گام عملی برای بهبود حاکمیت شرکتی همه نهادهای حرفه‌ای چاپ فرستادن به ایمیل
سه شنبه ، 13 دی 1390 ، 11:16

همه نهادهای مالی اعم از شرکت های بورسی و غیر بورسی، می توانند 20 گام عملی در راستای بهبود حاکمیت شرکتی بر دارند.

حاکمیت شرکتی به کیفیت ، شفافیت ، اعتماد و اطمینان در روابط سهامداران، هیات مدیره ، مدیریت و کارمندان  اشاره دارد که  میزان قدرت و مسئولیت هر یک از  این ها را در  ارائه ارزش  پایدار به همه سهامداران  معین می کند . به  منظور  جذب سرمایه های مالی و انسانی برای شرکت و  نیز حصول اطمینان  از  پایداری خلق  ارزش ، سیاست های  شرکت  باید  طوری تعیین شود  که اعتماد  تمامی سهامداران را جلب کند.

حاکمیت  شرکتی مناسب ، روابط  قابل اعتماد بین شرکت و  ذینفعان  آن  را تضمین می کند . هدف حاکمیت  شرکتی خوب ، دستیابی  به پایداری ، مسئولیت پذیری ، پاسخگویی ، عدالت ، شفافیت و  اثربخشی در  تمام قسمت های یک شرکت و  یا سازمان است (اصول حاکمیت شرکتی) . مهمترین عنصر در ساختار شرکت های بزرگ ، هیئت مدیره است . مسائلی مانند ترکیب اعضای هیئت مدیره، مسائلی  که هیئت مدیره  بر  آن  تمرکز دارد ، فرآیندهای تصمیم گیری و  نیز  آموزش چگونگی بهبود  مستمر، بر کیفیت تصمیم گیری  و مدیریت تاثیر می گذارد.

در مجموع ، حاکمیت شرکتی بیشتر اشخاص را مورد خطاب قرار می دهد تا روند انجام امور . بنابراین نهادهای حرفه ای نیازمند  کسب اطمینان از  حضور افراد حرفه ای با دانش و مهارت کافی در فضای کسب و کار می باشند تا  حاکمیت بر مبنای عقل سلیم صورت پذیرد نه بر مبنای انبوهی از قوانین و مقررات.

در  یکی از ت حقیقات انجام شده در  دانشگاه  هاروارد بر  اساس مصاحبه با  65 عضو هیئت مدیره، مدیران را به این اجماع قوی رساند که رمز بهبود عملکرد هر شرکت در هیات مدیره هر شرکت نهفته است . همچنین این تحقیق بر این امر تاکید داشت که شرکت و هیات مدیره یکی نیستند . هر هیات مدیره ای نیاز دارد تا ساختار، فرآیند و عملکردی را توسعه دهد که نیاز های شرکت و آن کسب و کار را برآورده می سازد. نظریه " یک اندازه ، متناسب با همه است با شک و تردید بازنگری شد.

باب تریکر یکی از شناخته شده ترین صاحب نظران در حوزه حاکمیت شرکتی و توسعه هیئت مدیره با همکاری 9 صاحب نظر دیگر  پس از انجام این تحقیق توسط  دانشگاه هاروارد  ، 20  گام عملی را  در راستای بهبود نظام راهبری شرکتی پیشنهاد دادند.

ادامه مطلب...
 
مدیریت به سبک هارولد جنین چاپ فرستادن به ایمیل
يكشنبه ، 17 بهمن 1389 ، 11:31

 

معرفی

جنین در سال  1959 به هیات مدیره آی تی تی پیوست و تصمیم گرفت آن شرکت را به بزرگ ترین شرکت مختلط جهان تبدیل کند. به نوشته بیزنس ویک، او در این مسیر به صورت یک مختلط ساز افسانه ای در آمد.

بیان اجمالی

یک روش مدیریتی دقیق و سختگیرانه – جنین نمونه واقعی یک انسان سخت کوش بود. روش او روشی نابخشودنی و بی گذشت و به اندازه ای دقیق و سخت گیرانه بود که دست کمی از بی رحمی نداشت. نظریه مدیریتی او بر سخت کوشی و دانستن هر گونه عدد و رقم ممکن متکی بود. برای جنین همه چیز در جزئیات خلاصه می شد. او که زمانی حسابدار بود ، تا آخر عمر خود یک حسابدار باقی ماند.

کارآمد کردن شرکت های مختلط – شرکت مختلط اختراع جنین نبود. ولی او اعتقاد راسخ داشت که این شرکت قابل کارآمد شدن است. او بر این باور بود که آی تی تی به شرط دانستن اعداد و ارقام مربوطه ، قادر است تا هر کسب و کار در هر صنعتی را مدیریت کند.

دوران شغلی او در آی تی تی ، صحنه تاریخی با شکوهی از تملک ها و متنوع سازی هاست. آی تی تی با رهبری جنین همانند میلیاردری که به خرید جواهرات بدلی دست می زند، شرکت های مختلفی بدون هر گونه همگونی را خریداری نمود. هر یک از این تملک ها تملک دیگر را تامین مالی می کرد. آی تی تی 350 شرکت ، از جمله آویس رنت اِ کار ، هتل های شرایتون ، کنتینانتال بیکینگ، لویت اند سانز، را خریداری کرد. تا سال 1970 ، آی تی تی متشکل از 400 شرکت متفاوت بود که در 70 کشور فعالیت می کردند.

با چنین تعداد عظیمی شرکت های مختلف فعال در حوزه های کاملاً متفاوت ، آی تی تی به گونه نومیدانه ای متنوع و گونه گون بود. به چشم امروزی ها آن شرکت یک بختک مدیریتی بود. با وجود این ، جنین با توجه دیوانه وار به جزئیات این بختک را کارآمد نمود.

مدیریت کردن ارقام- جنین بر اداره کردن اعداد و ارقام تمرکز می کرد ، به نحوی که کارکنان معمولاً نادیده انگاشته می شدند. او می نویسد: « نفس این واقعیت که شما هفته به هفته و ماه به ماه ، به همراه رشد این اعداد و ارقام حرکت می کنید، موجب می شود تا حافظه تان چنان با این ارقام دوست شود و چنان به آنها خو بگیرید که سیمای زنده ای از رویدادهای درون شرکت در ذهنتان مجسم گردد.»

فرهنگ مدیریت-  جنین فرهنگ جالب توجهی به آی تی تی تزریق نمود.موفقیت او به معنای این بود که کارکنان آن شرکت با اعتقاد راسخِ پیروانی واقعی از روش های او پیروی می کردند.

در خلال سال های 1959 و 1977 ، فروش آی تی تی از 765 میلیون دلار به حدود 28 میلیارد دلار افزایش یافت. درآمدهای آن از 29 میلیون دلار به 562 میلیون دلار رسید و سود هر سهم آن از یک دلار به 20/4 دلار بالغ گردید.

بر طبق بخشی از روش کاری جنین ، هر ماه بیش از 50 نفر از مدیران اجرایی به بروکسل پرواز می کردند تا یک دوره چهار روزه صرف بررسی دقیق اعداد و ارقام نمایند. مطابق محاسبات انجام شده بیش از 200 روز سال به نشست های مدیریتی که در سرتاسر جهان برگزار        می شد، تخصیص داده شده بود.

موفیقت مبتنی بر واقعیات – نکته این بود که همه داده های موجود را به نحوی گردآوری و متراکم نمایند که تصمیمهای مورد نیاز ، خود به خود بدیهی و آشکار شوند. چنانچه شما همه چیز را بدانید ، کارهای لازم را هم دقیقاً خواهید دانست . داده ها خون زندگی شرکتی در حال گسترش به نام آی تی تی بودند.

به اعتقاد جنین: « بالاترین هنر مدیریت حرفه ای ، در گروی توانایی دقیق و واقعی شما به بو کشیدن یک داده حقیقی از سایر داده هاست. جسارت و بی باکی، کنجکاوی ذهنی و در صورت لزوم پررویی مدیران باید به حدی باشد که بتواند به واسطه آن اطمینان حاصل کندند که داده های در اختیارشان به واقع یک داده قطعی و غیرقابل تغییر است.»

 

ادامه مطلب...
 
نظریه هایی پیرامون وظایف هیات مدیره در شرکت ها چاپ فرستادن به ایمیل
يكشنبه ، 17 بهمن 1389 ، 11:20

برن بیم در یک مطالعه در سال 1995 از هیات مدیره های شرکت های آمریکایی خواست تا سه حوزه از مهم ترین حوزه های کار خود را به ترتیب اهمیت درجه بندی نمایند. بیش از پنجاه در صد شرکت ها فرموله کردن استراتژی، حدود بیست درصد مسایل منابع انسانی و پانزده درصد نیز موضوعات مالی را جزو مهم ترین حوزه های کاری خود برشمردند.

کارو وظیفه هیات مدیره را چهار مقوله به شرح زیر می داند:

1-تعیین هدف ها

2-تعیین محدودیت های اجرایی

3-ایجاد رابطه بین هیات مدیره و کارکنان

4-فرایند رهبری

کارو در انجام وظایف چهارگانه فوق، اصولی را متذکر     می شود که متضمن ایفای صحیح نقش هیات مدیره است. این اصول مهم عبارتند از:

1-صداقت در امانت

2-وحدت نظر اعضاء حول مصوبات هیات مدیره

3-انطباق تصمیم های هیات مدیره با سیاست های مصوب وی

4-حرکت از کل به جزء در سیاستگذاری

5-تبیین و تفویض به جای واکنش و تصویب

6- تعیین اهداف به عنوان مهم ترین وظیفه در سیاستگذاری

7-تعیین محدودیت ها به عنوان بهترین شیوه کنترل به جای توصیه کردن

8-تدوین و تبیین شفاف روش ها و فرایندهای مربوط به کار هیات مدیره

9-تنظیم رابطه ای سالم مبتنی بر تفویض اختیار با مدیریت سازمان

10- کنترل عملکرد مدیرعامل بر اساس ضوابط و سیاست های مصوب هیات مدیره

برخی از نویسندگان مانند مک نامارا برای هیات مدیره، فارغ از سازمانی که عهده دار اداره آن هستند، دست کم چهار وظیفه پایه ای به شرح ذیل قایل می باشند:

1-اداره سازمان از طریق هدف گذاری و سیاست گذاری گسترده

2-انتخاب مدیرعامل و پشتیبانی و نظارت بر کار وی

3-حصول اطمینان از دسترسی سازمان به منابع مالی کافی

4-پاسخگویی به سهام داران در قبال عملکرد سازمان

آنچه درباره نقش ها و وظایف هیات مدیره در ادبیات مدیریت آمده است را می توان در قالب سه الگوی متفاوت دسته بندی نمود.این الگوها بر اساس میزان ورود هیات مدیره در کار خلق استراتژی یعنی اساسی ترین نقش هیات مدیره دسته بندی و تعریف شده اند:

ادامه مطلب...
 
زنجیره یا رشته ارزشی و توانمندی های متمایز چاپ فرستادن به ایمیل
يكشنبه ، 17 بهمن 1389 ، 11:17

بنگاه اقتصادی دو وظیفه ی اصلی دارد :  بازاریابی و نوآوری

می توان ارزشی را که بنگاه تجاری با تولید کالا یا خدمت خلق می کند، با مبلغی که مشتریان بی هیچ اجبار  و با کمال میل برای بدست آوردن آن کالا یا خدمت می پردازند، سنجید. وقی سازمان می تواند سود آور باشد که ارزشی را خلق می کند بیشتر از هزینه های عملیات ارزش آفرینی مانند خرید، تولید و بازاریابی باشد. برای آنکه سازمان بتواند دارای مزیتی رقابتی شود، یا باید عملیات ارزش آفرین خود را با هزینه ای کمتر از رقبای آن سازمان انجام دهد و یا باید    آن ها را به گونه ای به سرانجام برساند که کالا یا خدماتی را که عرضه می کند، نسبت به کالا و خدمات رقبا دارای کیفیتی برتر و وجه یا وجوه تمایزی بارز باشد. برای آنکه سازمان بتواند در یکی از دو زمینه مذکور موفق شود باید در انجام حداقل یکی از عملیات ارزش آفرین دارای توانایی متمایز ( قوتی برجسته ) باشد. اگر سازمان در انجام یکی از عملیات مذکور ضعیف باشد دارای ضعفی ممیز قلمداد خواهد شد. فرایند عملیات ارزش آفرینی را می توان در چارچوب مفهومی که رشته ارزشی نامیده می شود و در سال های اخیر به نام مایکل پورتر عرضه شده است مطرح ساخت.

ادامه مطلب...
 
هدف اصلی بنگاه اقتصادی چاپ فرستادن به ایمیل
يكشنبه ، 17 بهمن 1389 ، 11:10

بنگاه اقتصادی دو وظیفه ی اصلی دارد :  بازاریابی و نوآوری

اگر می خواهید کسب و کاری را بشناسید باید از هدف اصلی آن شروع کنید. هدف اصلی باید خارج از خود بنگاه باشد ، باید در جامعه باشد ، زیرا بنگاه اقتصادی اندامی از جامعه است . هدف اصلی بنگاه را فقط می توان یک جور تعریف کرد:  جذب مشتری . مشتری اساس کسب و کار و عامل بقای آن است . مشتری سبب اشتغال است و جامعه برای تامین نیاز مشتری ، منابع مولد ثروت را دراختیار بنگاه قرار می دهد.

چون هدف اصلی جذب مشتری است پس هر بنگاه اقتصادی دو ، و فقط دو ، وظیفه ی اساسی دارد :  بازاریابی و نوآوری . این وظایف از سنخ کار آفرینی است . بازاریابی وظیفه ی متمایز کننده ومخصوص کسب و کار است .

رهنمود :  ببینید امروز مشتریان بنگاه شما چه چیز می خواهند . ببینید فرآورده های شما  تا  چه  حد نیاز مشتری را تامین می کند .

ادامه مطلب...
 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 2 از 19