امروز
 پنجشنبه , 28/دي/1396
 Thursday , 18/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

گزيده مديريت
رکود اقتصادی فرصتی برای مزیت جویی شرکت ها چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه ، 24 تیر 1389 ، 09:01

پيش از آن كه براي بهره برداري از فرصت هاي حاصل از ركود تلاش كنيم . بايد آسيب پذيري هاي شركت  خود را بشناسيم و آن ها راكمينه كنيم . براي عملي كردن اين برنامه نويسندگان مقاله پيشنهاد كرده اند سياهه اي براي دوران ركود تهيه شود:

1- بنيان هاي مالي عاملي كه باعث نجات و رونق شركت ها در روزگار عسرت مي شود ، نقدينگي است ، زيرا براي انجام تكاليف جاري و سرمايه براي سرمايه گذاري در آينده كمياب است ، پس :

2- از وضع نقدينگي شركت خود مراقبت كرده آن را بيشينه كنيد

جريان ورود وخروج نقدينگي مورد انتظار را محاسبه كنيد . از وضع نقدينگي گزارش هفتگي ياماهانه تهيه كنيد . در واحدها تمركز نقدينگي ايجاد كنيد.

3- اعتبار مشتريان را به جد مديريت كنيد

مشتريان را بر حسب ريسك اعتبار دسته بندي كنيد . تامين مالي رامنحصر به مشترياني كنيد كه اعتبار مالي   داشته اند  يامشتري راهبردي هستند .

4- سرمايه در گردش را جسورانه مديريت كنيد

با زير نظر گرفتن توليد و تامين منابع ، موجودي انبار ها را كم كنيد  . بامديريت دقيق اعتبارمشتريان  از ميزان حساب هاي دريافتني كم كنيد .

 

دانلود متن کامل 

 
عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در پروژه های ساختمانی چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه ، 24 تیر 1389 ، 09:00

1-شلوغی و تداخل کارها

       فعالیت های شرکت در فضایی محدود صورت می گیرد که دیگر پیمانکاران نیز در آن سهیم هستند. این امر می تواند منجر به ازدحام پرسنل، ناتوانی برای یافتن ابزار کار، بالا رفتن میزان گم شدن ابزار، افزایش خطرات ایمنی، و افزایش بازدید کنندگان شود. در بسیاری از موارد نمی توان از اندازه بهینه گروه نیروی کار استفاده کرد برنامه زمانبندی در هم و بر هم و ناکارا می شود، وقت تلف می شود و زمان بیکاری افزایش می یابد.

2- تغییر وظایف کارکنان

حرکت زیاد و غیر ضروری کارگر در محوطه پروژه و به خارج از پروژه به دلیل برنامه زمان بندی، تغییرات غیر منتظره، تغییرات بیش از حد، تقاضاهای زیاد برای شتاب بخشیدن به کار به دلیل تنبلی دیگران، کارهای تکراری غیر ضروری به دلیل افراط در بازرسی و یا انتقادات بی پایه نسبت به کیفیت کار، تغییرات منظمی که در آنها دخالت صورت می گیرد و یا امکان پذیر نیست

 

دانلود متن کامل

 
نظریه هزینه و برآورد آن چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه ، 24 تیر 1389 ، 08:58

ماهیت هزینه

 

هزینه های اقتصادی شامل هزینه های روشن (صریح) و هزینه های ضمنی است. هزینه های صریح عبارت است از مخارج واقعی واحد تولیدی برای خرید یا استخدام عوامل تولید. هزینه های ضمنی به ارزش عوامل تولید متعلق و به کار رفته توسط واحد تولیدی در فعالیت های تولیدی اش مربوط می شود. ارزش این عوامل تولید از طریق آنچه که از بهترین استفاده آنها عاید می گردد محاسبه و برآورد می شود.

واحد تولیدی باید به هر عامل تولید (خواه متعلق به واحد تولیدی باشد یا خریداری شود) قیمتی برابر آنچه که در بهترین استفاده اش می تواند عاید شود، بپردازد. این امر به نظریه هزینه فرصت معروف است. هزینه های اقتصادی یا فرصت را باید از هزینه های حسابداری، که فقط به مخارج واقعی واحد تولیدی جهت خرید یا استخدام عوامل تولید مربوط می شود و به آنها هزینه های صریح می گویند، متمایز ساخت.
 
 
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و صورت گردش وجوه نقد چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه ، 24 تیر 1389 ، 08:35

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

صورتهای مالی یک شرکت نشان دهنده اطلاعات خام در زمینه داراییها، بدهیها و ارزش ویژه آن در گزارش ترازنامه و درآمدها و هزینه های موسسه در گزارش سود و زیان است بدون تجزیه و تحلیل صحیح این اطلاعات، نتایج گمراه کننده بسیاری ممکن است از این گزارشها استخراج گردد.

 

تجزیه و تحلیل نسبت ها

در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از یک «نسبت» که دو رقم متعلق به دو گروه مختلف از حسابها را به یکدیگر ارتباط می دهد، به عنوان ی ابزار اولیه استفاده می شود. تحلیلگران مالی از نسبتهای متعددی در تجزیه و تحلیلهای خود به قرار ذیل استفاده می کنند.


نسبت های نقدینگی

نقدینگی عبارتست از توانایی شرکت در تبدیل دارایی های غیر نقدی به وجه نقد و یا تحصیل وجه نقد به منظور پاسخگویی به تعهدات جاری خود. نقدینگی اصولاً مقوله ای کوتاه مدت است و از لحاظ دوره زمانی برابر یا کمتر از یک سال را شامل می شود. نسبتهای نقدینگی به شرح زیر است:

سرمایه در گردش

سرمایه در گردش برابر با فزونی داراییهای جاری از بدهیهای جاری است و در واقع حاشیه اطمینان و ایمنی برای طلبکاران به شمار می رود.

 

دانلود متن کامل

 
تحلیل بهینه سازی: حداکثر کردن سود چاپ فرستادن به ایمیل
يكشنبه ، 20 تیر 1389 ، 15:26

بسمه تعالی

تحلیل بهینه سازی: حداکثر کردن سود

 


تحلیل بهینه سازی: حداکثر کردن سود

تحلیل بهینه سازی را می توان به بهترین وجه به وسیلۀ بررسی فرایندی که از طریق آن شرکتی می خواهد سطحی از تولید را تعیین کند که سود کل در آن حداکثر باشد، توضیح داد. بنگاه سود کل را در سطحی تولید که در آن اختلاف مثبت بین درآمد کل و هزینۀ کل در بیشترین حد باشد، حداکثر می کند. در این سطح تولید، منحنی هزینۀ کل بنگاه موازی هستند و درآمد نهایی برابر با هزینۀ نهایی است. این یکی از مهمترین مفاهیم در اقتصاد مدیریت است. یعنی، بر طبق تحلیل نهایی، تا زمانی که منافع نهایی فعالیتی (مثل بسط تولید یا فروش) بیشتر از هزینه نهایی باشد، به نفع سازمان (بنگاه) خواهد بود که فعالیت (تولید یا فروش) خود را افزایش دهد. کل منافع (سود) تا وقتی که منافع (درآمد) نهایی برابر با هزینۀ نهایی است، حداکثر خواهد بود.

 

مروری بر بودجه بندی سرمایه

بودجه بندی سرمایه به فرایند برنامه ریزی مخارج به نحوی که منجر به افزایش درآمد یا بازده برای سال های متمادی گردد، اطلاق می شود. طرح های سرمایه گذاری را می توان برای جایگزینی تجهیزات مستهلک شده، کاهش هزینه ها، توسعۀ تولید محصولات سنتی در بازارهای سنتی، گسترش محصولات جدید یا بازارهای جدید، و یا انجام

مقررات دولتی به کار برد. سوددهی واحد تولیدی، رشد و بقای آن در بلند مدت، بستگی به آن دارد که مدیریت این واحدها وظایف خود را چگونه انجام دهد. بودجه بندی سرمایه عملیات تمام قسمت های مهم واحد تولیدی را به هم وصل می کند. اصل اساسی در بودجه بندی سرمایه آن است که واحد تولیدی طرح سرمایه گذاری اضافی را تا جایی تقبل می کند که برگشت نهایی سرمایه برابر با هزینه نهایی آن باشد ( به مثال نگاه کنید).

مثال: در شکل ستون های علامتگذاری شده مقدار سرمایه لازم برای هر طرح سرمایه گذاری و نرخ برگشت آن رانشان می دهد. از این رو، بالای هر ستون معرف تقاضای واحد تولیدی برای سرمایه است. منحنی هزینۀ نهایی (MCC) معرف افزایش هزینه ها در برابر مقدار سرمایه گذاری اضافی می باشد. واحد تولیدی، طرح های A و B و C را تقبل می کند زیرا نرخ برگشت مورد انتظار این طرح ها بیش از 10 درصد هزینۀ افزایش سرمایه برای انجام این سرمایه گذاری هاست. امّا، واحد تولیدی طرح هایD  و E را تقبل نمی کند زیرا نرخ برگشت مورد انتظار این طرح ها کمتر از هزینۀ سرمایه گذاری می باشد.

منبع : تئوری و مسایل اقتصاد مدیریت/ دومینیک سالواتوره؛ترجمه سید جواد پور مقیم.-تهران:نشرنی،1386.

ادامه مطلب...
 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 5 از 19