امروز
 سه شنبه , 26/دي/1396
 Tuesday , 16/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

Search

پروژه اداری جام جم کاج آبادی

729 متر مربع

متراژ زمین

1 بلوک

تعداد بلوک

5 طبقه

تعداد طبقات

10 واحد

تعداد واحد مسکونی

25/1973 مترمربع

تعداد واحد تجاری

6/1556 مترمربع

زیربنای مسکونی

85/3529 متر مربع

زیربنای کل