امروز
 دوشنبه , 29/آبان/1396
 Monday , 20/November/2017

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

Search

پروژه اداری جام جم کاج آبادی

729 متر مربع

متراژ زمین

1 بلوک

تعداد بلوک

5 طبقه

تعداد طبقات

10 واحد

تعداد واحد مسکونی

25/1973 مترمربع

تعداد واحد تجاری

6/1556 مترمربع

زیربنای مسکونی

85/3529 متر مربع

زیربنای کل