امروز
 شنبه , 30/دي/1396
 Saturday , 20/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

Search


پروژه تجاری، اداری و مسکونی جام جم گلسار رشت

54690 متر مربع

متراژ زمین

93283 مترمربع

زیربنای تجاری

23779 مترمربع

زیربنای هتل

68929 مترمربع

زیربنای اداری و فرهنگی

97436 مترمربع

زیربنای مسکونی

380193 مترمربع

زیربنای کل